Op 8 oktober jl. verscheen de financiële benchmark ziekenhuizen 2019, onderzocht door BDO Accountants. Vorig jaar waarschuwde de organisatie al voor een ‘financieel zorginfarct’. Toen scoorden veertien ziekenhuizen van de 64 onderzochte ziekenhuizen een onvoldoende in de stresstest van het accountants- en adviesbureau. Nog steeds dreigt dit zorginfarct, waarbij belangrijkste nieuws dit jaar is dat minder Nederlandse ziekenhuizen in de financiële gevarenzone zitten. En elf ziekenhuizen nog steeds een onvoldoende krijgen.

Als verklaring wordt gegeven dat de ziekenhuizen die een onvoldoende scoren te maken hebben met stijgende kosten. Vaak kampen ze ook met een tekort aan personeel en oplopende wachtlijsten. Hierdoor dreigt de zorg onder druk te komen. Vooral de kleinere ziekenhuizen hebben problemen met schulden en een laag bufferkapitaal.  Hiermee is ‘duurzaam betaalbare en uitvoerbare zorg nog lang niet in zicht’, aldus de organisatie. Zo dalen de investeringen die ziekenhuizen doen terwijl er flinke investeringen nodig zijn.

Hoe duidt u dit soort financiële interpretaties  op een correcte manier? Als bestuurder, medisch manager, penningmeester, afdelingshoofd of bestuurder van een MSB, VMSD of leden van de medische staf hebt u een belangrijke taak. In de praktijk blijkt dat de benodigde kennis niet wordt aangereikt tijdens de opleiding of ‘vanzelf’ op de werkvloer. Een investering in die kennis is dan essentieel. Wij voelen ons al jarenlang ‘verplicht’ om die kennis en vaardigheden aan te reiken, juist in de setting van ‘peers’ in het ziekenhuis. In de inleiding ziekenhuisfinanciën of de leergang van zes dagen leert u alle bedrijfseconomische ins en outs binnen het ziekenhuis.