Relevante literatuur

In onze opleidingen staat wetenschappelijke theorie centraal. Hier vindt u relevante algemene artikelen en literatuur.

Visiedocument Medisch Specialist 2025

De Federatie Medisch Specialisten heeft op donderdag 12 januari 2017 het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ gepresenteerd. Dit document is opgesteld door een commissie met afgevaardigden van de wetenschappelijke verenigingen. De visie geeft richting aan de vraag hoe medisch specialisten hun rol en positie in de toekomst zien. Vier thema’s staan centraal: de unieke patiënt en de moderne medisch specialist, richting netwerkgeneeskunde, betrokken bij gezondheid en gedrag, voorop in vernieuwing.

De Zorgagenda

Edith Schippers van VWS vroeg de onafhankelijke Raad voor Volksgezondheid en Samenleving welke onderwerpen de zorgagenda van de (nabije) toekomst zouden moeten bepalen en dus de aandacht moeten krijgen van haar opvolger. Het resultaat, De Zorgagenda, beschrijft zes kernopgaven voor een gezonde samenleving. Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid.

Coach, cure & care 2025

Hoe kunnen we de gezondheidszorg in de toekomst hoogstaand, toegankelijk én betaalbaar houden en er tegelijkertijd voor zorgen dat de kwaliteit van de patiëntenzorg centraal blijft staan? In deze gezamenlijke toekomstvisie van jonge zorgprofessionals op het zorglandschap in Nederland worden aanbevelingen gedaan ter beantwoording van deze vraag.

KNMG-basisdocument Optimaal functioneren van artsen

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor diverse aspecten rond het stimuleren van het functioneren van artsen. Het bestaande beleid en instrumentarium zijn er op gericht om het functioneren van artsen continu te verbeteren. Het federatiebestuur van de KNMG wil met dit basisdocument Optimaal functioneren van artsen de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen stimuleren en ondersteunen om beleid en instrumentarium met betrekking tot optimaal functioneren verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Artsen met verstand van zaken

Artsen weten als geen ander wat er nodig is op de werkvloer, hoe de organisatie soepeler kan lopen en hoe een en ander doelmatiger geregeld kan worden. Toch wordt de zakelijke kant van de gezondheidszorg vaak door niet-medici georganiseerd. Dit boek heeft als doel u te helpen om u te ontwikkelen tot een arts met verstand van zaken. Bestel hier.

Oratie Carina Hilders: Tijd voor medisch leiderschap

Bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft De Academie voor medisch specialisten per 1 november 2014 een leerstoel ingesteld, met als doel het versterken van de activiteiten van de Academie door kennisontwikkeling. Carina Hilders is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Medisch Management en Leiderschap’. Op 20 november 2015 om 16.00 uur, na afloop van het symposium ‘Medisch leiderschap 2015’, sprak zij haar oratie ‘Tijd voor Medisch Leiderschap’ uit.

Informatiekaart Geldstromen in de curatieve zorg

De Argumentenfabriek heeft in opdracht van VvAA en in samenwerking met iBMG, twee van de samenwerkingspartners binnen de Academie, een overzicht gemaakt van de geldstromen in de curatieve zorg. De Academie gebruikt deze regelmatig in haar cursussen. U kunt deze kaarten ook zelf bestellen of (op klein formaat) downloaden.

De ring in

Ramler, P., Raadgers, W.

Onderhandelingsboek voor (para)medici. Het gaat over onderhandelen in twee ringen. De eerste ring is de maatschap (of vakgroep), waarin onderling tot overeenstemming moet worden gekomen. De tweede ring zijn de partijen waar de maatschap mede afhankelijk van is, zoals collega-maatschappen, het bestuur van de zorggroep, de medische staf, de raad van bestuur van het ziekenhuis, de zorgverzekeraar. Bestel hier.

Samenwerken vergt onderhoud

Ramler P., Raadgers W.
Leusden, Springer Uitgeverij, 2005.

Een praktische handleiding ter bevordering van de samenwerking in (para)medische maatschappen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan visieontwikkeling, praktijkorganisatie, besluitvorming en het eigen personeelsbeleid van de maatschap. Ook goed bruikbaar voor vakgroepen in loondienst. Bestel hier.

De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus.

Witman, Y.
Assen, Uitgeverij Koninklijke  Van Gorcum BV, 2007

Proefschrift over de positie van de medisch specialist als afdelingshoofd in UMC’s, die moet laveren tussen de vaak strijdige logica’s van de bureaucratie en de professie. Gebaseerd op een analyse van de ervaringen van de auteur met de begeleiding van een aantal intervisiegroepen voor afdelingshoofden. Bestel hier.

Ambitie met een grote M. Voluit leven als medicus, moeder en mijzelf

Maleene de Ridder
Uitgeverij Réunion, ISBN 9789079263158

Als je geneeskunde gaat studeren, heb je grote dromen en ambities: je wilt mensen helpen en beter maken, goed worden in je vak, een echte bijdrage aan de maatschappij leveren.

Toch ervaren vrouwelijke artsen soms, als zij wat verder komen in hun loopbaan, dat die ambities zwaarder gaan vallen of door alle drukte langzaam uit beeld verdwijnen, zeker wanneer zij ook kiezen voor een gezin. Als een artsenleven dan gaat voelen als overleven, kiezen veel vrouwen ervoor om alles wat ‘minder’ te gaan doen. Om in te leveren op hun dromen, op hun ambities en op zichzelf. Bestel hier.

Rapport ‘De zorg: hoeveel extra is het ons waard?’

Tijdens de begrotingsbehandeling VWS in november 2011 is toegezegd een in toegankelijk Nederlands geschreven document over de macro-betaalbaarheid van de gezondheidszorg te publiceren.

Dit heeft geleid tot deze publicatie. De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

Snel in contact?

U heeft uw opleiding gevonden, of wilt nog meer weten. Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

088 – 505 34 33
Contact