Basiscursus ziekenhuismanagement voor aios NVSHA

De Academie verzorgt jaarlijks twee keer de module ziekenhuismanagement voor spoedeisende hulpartsen in opleiding in opdracht van de NVSHA. 

Het doel van de NVSHA is dat de AIOS in de laatste fase van de opleiding kennis verwerft over management van ziekenhuis en vakgroep, financieel management, strategie en beleid, leiding geven, time en stress management en klachtafhandeling. De AIOS weet na afloop hoe hij of zij moet handelen binnen de context van de ziekenhuisorganisatie, en heeft inzicht in het beleidsproces van het ziekenhuis. Met deze kennis en vaardigheden kan de jonge SEH-arts tot een optimaal mogelijke inrichting van zijn eigen patiëntenzorg komen.
In deze module van twee dagen worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • organisatie van het zorgstelsel
  • financiering van de medisch specialistische zorg
  • organisatie van ziekenhuis en medische staf
  • beleidsprocessen
  • de onderlinge samenwerking binnen maatschap en vakgroep

Data
Donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober 2015
Inschrijving voor deze cursus is mogelijk via de website van Interactie.