Cursus kiezen

Als aios kun je behalve aan de cursussen in deze rubriek ook deelnemen aan een aantal managementcursussen onder de rubriek voor medisch specialisten. Beknopte informatie over deze cursussen hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Verder kun je je ook opgeven voor alle vaardigheidstrainingen voor (para)medici.

Klinisch leiderschap (20 dagdelen)
Voor elke medicus die beter grip wil krijgen op de processen in de eigen, dagelijkse klinische praktijk en daarin wil excelleren. Onderwerpen: leiderschap, kwaliteitsverbetering, efficiëntere en meer klantgerichte inrichting van zorgprocessen, zinnige zorg, innovatie, project- en verandermanagement.

Medisch management in het ziekenhuis (18 dagdelen)
Voor elke medisch specialist die geïnteresseerd is in management, en voor (beginnend) medisch managers en bestuursleden van medische staven. Onderwerpen: strategie, leidinggeven, organisatie, patiëntenlogistiek, personeelsbeleid, financiën, timemanagement, vergadertechniek, kwaliteitszorg en onderhandelen. (Korte en wat eenvoudiger variant van Management voor medici)

Besturen van een beroepsvereniging (15 dagdelen)
Voor aankomend en beginnend bestuurders van beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen van (para)medici. Onderwerpen: inrichting zorgstelsel en functioneren landelijk netwerk, het inrichten en besturen van een vereniging, lobbywerk en omgang met de media.

Leergang Ziekenhuisfinanciën (12 dagdelen)
Voor elke medisch specialist die zich grondig wil verdiepen in de bedrijfseconomie van de eigen organisatie c.q. het eigen organisatieonderdeel. Onderwerpen: zorgstelsel, financiering curatieve zorg, onderhandelen met verzekeraars, jaarrekening en toezicht, interne financiële sturing, honorering medisch specialisten, toekomstige ontwikkelingen.

Basics van management en beleid (6 dagdelen)
Compacte basiscursus over management, voor elke medisch specialist over management. Onderwerpen: zorgstelsel, ziekenhuisfinanciering, organisatie van ziekenhuizen en medische staven, management van vakgroepen, patiëntenlogistiek en kwaliteitszorg.

Inleiding ziekenhuisfinanciën (4 dagdelen)
Basiscursus ziekenhuisfinanciën voor elke medisch specialist. Onderwerpen: financiering van de medisch-specialistische zorg en bedrijfseconomie en interne financiële sturing van de organisatie.