Alle (para)medici

De Academie biedt een aantal cursussen aan, die qua inhoud niet specifiek bestemd zijn voor medisch specialisten en overige leden van medische staven, maar die even zeer van nut kunnen zijn voor andere medici en paramedici. Dat kunnen trainingen zijn in een aantal generieke vaardigheden, zoals onderhandelen, vergadertechniek en communicatie. Maar ook cursussen, die wel specifiek bedoeld zijn voor zorgprofessionals, maar niet alleen voor medisch specialisten, zoals ‘ethiek van leven en zorgen’ of ‘besturen van een beroepsvereniging’.

Organisatie
Vrijwel al deze cursussen worden gezamenlijk aangeboden met VvAA Opleidingen & Teamcoaching. Als medisch specialist of overig lid van een medische staf (zoals ziekenhuisapotheker of klinisch chemicus) kunt zich daarvoor zowel inschrijven via de Academie als via VvAA O&T. De praktische organisatie en uitvoering van de cursus berust steeds bij of de ene of de andere partij, maar dat maakt voor u als cursist geen verschil.