AMS-leerstoel ‘Medisch Management en Leiderschap’

Bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Academie voor Medisch Specialisten per 1 november 2014 een leerstoel ingesteld, met als doel het versterken van de activiteiten van de Academie door kennisontwikkeling. Carina Hilders is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Medisch Management en Leiderschap’.
Op 20 november 2015 om 16.00 uur, na afloop van het symposium ‘Medisch leiderschap 2015’, sprak zij haar oratie uit.

Kennisontwikkeling
Vanuit iBMG, sectie Health Services Management & Organisation, zal onderzoek op het gebied van medisch management en leiderschap worden geïnitieerd, met als resultaat nationale en internationale samenwerkingen. Door de kennis en onderzoeksresultaten zullen de activiteiten van de Academie voor Medisch Specialisten worden versterkt. In nauwe samenwerking met de mede-aandeelhouders van de Federatie Medisch Specialisten en VvAA zal deze kennis aansluiting vinden bij de Nederlandse medisch specialisten en de Nederlandse gezondheidszorg in het algemeen, en leiden tot implementatie en innovatie in de zorg. Naast dit onderzoek zal Carina Hilders ook onderwijstaken binnen de Academie voor haar rekening nemen.

Verbinden
Hilders is ervan overtuigd dat de medisch specialist in de toekomst van de gezondheidszorg een essentiële rol vervult in het samenbrengen van de verschillende werelden gericht op duurzame verbeteringen en waardecreatie voor de patiënt, door het terugbrengen van de complexiteit en fragmentatie van het gezondheidszorgsysteem. Deze nieuwe en uitdagende taakstelling van de medisch specialist vraagt om nieuwe management- en leiderschapscompetenties op zowel inhoud, het (mede) aansturen van de verandering, als het functioneren in een veranderende sector. Deze leerstoel biedt de structuur voor kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van effectiviteit van leiderschapsstijlen in veranderende zorgorganisaties in relatie tot de uitkomst van de zorg. Carina zegt hierover:

In het belang van de patiënt moeten we het thema ‘medisch leiderschap’ meer op de agenda krijgen. Zorgprofessionals moeten zich tegenwoordig bewegen binnen twee verschillende domeinen. Aan de ene kant is er de meer technische benadering van de gezondheidszorg, zoals het optimaliseren van processen, managementsystemen, kwaliteit en veiligheid. Aan de andere kant is er het ‘softere’ domein, dat te maken heeft met compassie, ethische waarden en of een patiënt een behandeling wel of niet wil. Medisch leiderschap omvat datgene wat die twee domeinen samenbrengt. Op elk niveau: in de spreekkamer, binnen het bestuur van een ziekenhuis, bij VWS en in de maatschappij. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat de medisch professional als geen ander die rol kan invullen. Immers, de medisch specialist kan wel leren managen, maar een manager wordt nooit een dokter. Moeten alle dokters meteen manager worden? Nee, maar ze moeten wel de verbinding kunnen maken tussen de domeinen. Dat de dokter weet waar het over gaat in het ziekenhuis. Denk aan kosten, doelmatigheid, verspilling… allemaal thema’s in de huidige gezondheidszorg. Maar ook dat de dokter, vanuit een meer coachende rol, weet wat voor de patiënt belangrijk is en hierdoor de beste zorg op maat kan leveren. Het is van groot belang dat we als medisch professional onze invloed kunnen uitoefenen en dat we daarin geschoold zijn. Op die manier kunnen we, met elkaar, de zorg elke dag een stukje beter maken.”

Over Carina Hilders
carinahildersCarina Hilders is gynaecoloog en directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Als medisch specialist richt zij zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische en financiële thema’s. Daarvoor was zij directeur medische zaken en stafvoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis en voorzitter van de projectgroep Medisch Specialist 2015 vanuit de Federatie Medisch Specialisten. Hierbij is een visie ontwikkeld over de toekomst van de zorg en de rol van de medisch specialist. De basis voor dit gedachtengoed werd gevormd bij de business school INSEAD. Naast de verschillende functies in het ziekenhuis is zij tevens actief als voorzitter van het project ‘Verspilling in de zorg’ in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De begeleiding van verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van fertiliteitspreservatie heeft plaatsgemaakt voor meer bestuurlijke activiteiten.

Carina levert bijdragen aan diverse cursussen van de Academie zoals Klinisch leiderschap en Medische staf en ziekenhuismanagement.

Tekst van de oratie en model medisch leiderschap
Lees hier het interview met Carina Hilders in Arts & Auto van februari 2015.