Anke Meijs

Ik ben opgeleid tot psychiater en heb een herregistratie als psychiater onder gelijkgestelde voorwaarden. Ik heb ruime ervaring als bestuurder in twee algemene ziekenhuizen, waarvan een ook met verpleeg- en verzorgingshuizen en twee GGZ instellingen. Tot 1 april 2011 was ik voorzitter van de raad van bestuur van een revalidatiecentrum.

Mijn aandachtsgebieden als bestuurder betreffen strategie en beleid, externe en interne samenwerkingsrelaties en zorg- en kwaliteitsbeleid. Samenwerking met en sturing geven aan medisch specialisten is altijd een van de aantrekkelijke taken van mijn rol als bestuurder geweest.

Sinds enkele jaren geef ik individuele coaching aan medisch specialisten in algemene ziekenhuizen, GGZ e.a. gezondheidszorginstellingen en begeleid ik vakgroepen specialisten bij veranderings- en samenwerkingstrajecten. Ik doe dat vanuit mijn eigen bureau.

Medisch specialisten hebben momenteel te maken met veranderingen in de gezondheidszorg, hun positie staat regelmatig ter discussie en eisen worden gesteld vanuit de organisatie, de beroepsvereniging en de overheid aan hun functioneren.  Individuele coaching kan de medisch specialist helpen bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, evt. rol als manager of de samenwerking met collega’s, het management en de externe omgeving.

Werkwijze

Tijdens een eerste gesprek wordt de vraag om coaching verduidelijkt en worden er doelen gesteld. Daarna volgen er in principe 5 gesprekken met evaluatie in het 3e gesprek. Zoveel mogelijk wordt gewerkt met concrete casuïstiek en opdrachten. Na 5 regelmatige gesprekken wordt de coaching afgerond en vinden er nog een of twee evaluatiegesprekken plaats op de langere termijn. Na afsluiting van de coaching bestaat de mogelijkheid om terug te vallen op de coach.

Principes uit de directieve en gedragstherapie pas ik toe bij de coaching. Mijn rol is adviserend en begeleidend, waarbij degene die coaching krijgt inzicht krijgt in eigen functioneren en die van de omgeving en concrete handvaten krijgt voor evt. noodzakelijke gedragsverandering en eigen oplossingen.

Anke, M.A. Meijs,
Slotlaan 2,
3634 AP Loenersloot
E-mail: info@praktijkankemeijs.nl
Website: www.praktijkankemeijs.nl