Erna Baars

Ervaring en achtergrond

Sinds vijftien jaar heb ik een praktijk als coach/consultant in Naarden. Als medicus was ik zowel in de zorg als in het bedrijfsleven werkzaam en vervulde verschillende professionele en leidinggevende rollen. Daarom heb ik ruime ervaring met de dynamiek waarmee professionals geconfronteerd kunnen worden: van communicatie- en samenwerkingsproblemen in kleiner verband tot bestuurlijke en managementvraagstukken op tactisch c.q. strategisch niveau.

Visie en werkwijze

Voor mij is essentieel dat mijn cliënten zich veilig voelen in de coachrelatie, zich kwetsbaar durven opstellen en vandaaruit nieuwe perspectieven vinden. Ik heb zelf vroeger nooit beseft hoe belangrijk het is om ook te investeren in jezelf als persoon. Je ging maar door… je werkte vooral aan je professionele kennis en volgde actuele ontwikkelingen, logisch.. Maar voor je dagelijkse werk en de interactie met collegae is tijd nemen voor reflectie juist van enorm belang. Met de nieuwe inzichten die dat oplevert vergroot je je handelingsrepertoire, je relativeringsvermogen en je invloed op situaties die zich voordoen. Zo beperk je energieverlies aan dysfunctionele processen, kom je beter in balans en is er meer voldoening in het dagelijkse werk. Dat beperkt uiteraard ook het incidentenrisico.

In mijn werk houd ik me vooral bezig met het begeleiden van onder andere:

  • professionals die qua communicatie of samenwerking voor verbeter-uitdagingen staan
  • vakgroepen waar het niet lekker loopt
  • professionals die willen reflecteren op de eigen rol en positie
  • intervisiegroepen
  • hei-dagen als het gaat om visieontwikkeling, strategische planning, organisatiewijzigingen etc.

Tevens vervul ik opdrachten van bestuurders of raden van toezicht om analyses te maken van gesignaleerde problematiek binnen de organisatie.

Als -internationaal geaccrediteerd- coach/consultant begeleid ik persoonlijke inzicht- en besluitvormingsprocessen onder meer met behulp van onderzoekende gesprekken. Hieruit vloeien oplossingen of veranderstrategieën voort die specifiek passen bij betrokkenen en hun situatie. Daarbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van assessments (o.a. Birkman) die inzicht geven in het eigen gedrag, onderliggende beweegredenen en de verwachtingen die impliciet bestaan over relaties binnen de eigen sociale context.

Praktische gegevens

Amargon Consultancy & Coaching
Gooimeer 7
1411 DD Naarden
M: 06 – 51 47 90 60
www.amargon.nl