Paul Wormer

Ervaring en achtergrond

Na veertien jaar gewerkt te hebben als arts, waarvan tien jaar als huisarts, switchte ik in 1998 naar het bedrijfsleven om te leren en ervaren hoe mensen in grote en complexe organisaties samenwerken.

Sinds 2007 werk ik als zelfstandig adviseur, trainer en coach. Daarin begeleid ik medici bij hun samenwerkings- en organisatievragen, individueel en in vakgroepen. Als toezichthouder ken ik de complexe, maatschappelijke en financiële context van ziekenhuizen. Als programmaleider van de Talentenklas, een programma medisch leiderschap voor aios van de Academie voor Medisch Specialisten heb ik permanent voeling met de aios als toekomstige generatie medisch specialisten.

Het boek ‘De dokter en de vakgroep’ schreef ik met behulp van de ervaringen die ik opgedaan heb bij de begeleiding van individuelen en hun vakgroepen. Eerder publiceerde ik ‘Vitaliteitsbijbel, op weg naar vitaliteit in negen stappen’ en ‘Captains of medicine’, een bundel interviews met medici over hun visie op heden en toekomst van de gezondheidszorg.

Visie en werkwijze

In mijn coaching gebruik ik het belangrijke en ogenschijnlijk eenvoudige uitgangspunt dat wanneer je de tijd neemt om alle relevante aspecten in beeld te brengen, de te volgen koers vaak zichtbaar wordt. Alle relevante aspecten, dat betekent werk en privé, verleden en toekomst, wensen en realiteit, lichamelijk, sociaal en mentaal. Met het beeld vormen we een heldere analyse van uw situatie, met de mogelijkheden en wenselijkheden tot verandering. Een concreet en realistisch stappenplan geeft vervolgens de ‘roadmap’ aan. Daar waar dit passend is kan ik op uw situatie reflecteren met hulp van theoretische inzichten.

Uw werkdruk is mij bekend, en ik ga graag efficiënt met uw tijd om. Mijn coachingstrajecten bestaan vaak uit een serie van maximaal vijf gesprekken. Qua tijden pas ik me graag aan uw rooster en werkschema aan. Sinds ‘corona’ speelt coaching zich vaker online af, of afwisselend life en online. In overleg bespreken we wat voor u wenselijk en mogelijk is

Praktische gegevens

Paul Wormer, arts niet praktiserend MBA
Zutphen
E: info@paulwormer.nl
M: 06 41 228 789
www.paulwormer.nl