Pieter Wijnsma

Ervaring en achtergrond

In 2008 heb ik samen met de huidige aandeelhouders De Academie voor medisch specialisten opgericht en ben daar vervolgens directeur van geweest tot eind 2016. Daarnaast was ik ook veelvuldig docent en cursusleider, zowel bij De Academie als in een scholingsprogramma voor zorgbestuurders vanuit het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. In het verleden heb ik een aantal management- en bestuursfuncties vervuld in de gezondheidszorg, onder meer als directeur patiëntenzorg in een STZ-ziekenhuis. Ik ben opgeleid als psycholoog.

Sinds mijn vertrek als directeur bij De Academie leg ik mij volledig toe op scholing, coaching en advisering. Voornamelijk voor medisch specialisten, zorgbestuurders, toezichthouders en leidinggevenden bij de politie. Mijn werk voor bestuurders en toezichthouders doe ik als netwerkpartner van Governance Support. Daarnaast heb ik enkele boeken geschreven over medisch management, de ethiek van het besturen en gedwongen vertrek van bestuurders. Bij de Academie verzorg ik de Masterclass Ethiek voor Medici. Ik coach zowel individuen als duo’s en (vak)groepen en begeleid al meer dan vijftien jaar intervisiegroepen (van medisch managers, stafbestuursleden en stafvoorzitters).

Werkwijze en visie

Ik zet mijn ervaring als manager en bestuurder en mijn levenservaring graag in om anderen een stukje verder te helpen op hun weg door hun loopbaan en hun leven. Dat kan betrekking hebben op allerlei kwesties, die spelen in de werksituatie, variërend van hulp bij conflicten tot het zijn van een klankbord in een functie als medisch manager of stafvoorzitter. Maar het kan ook betrekking hebben op persoonlijke vragen inzake keuzes in de eigen loopbaan, de verhouding tussen werk en privé, en dergelijke.

Soms zijn één of twee gesprekken al genoeg, soms zijn er wat meer nodig. De coaching is doorgaans zowel gericht op het helpen analyseren van de omstandigheden, waarin gewerkt en geleefd wordt, als op het eigen denken en doen en hoe dat ook anders c.q. beter zou kunnen. Meestal spreek ik ‘huiswerk’ af, zoals oefeningen in de praktijk, gesprekken met anderen en denk- en/of leeswerk. De gesprekken vinden in principe plaats in mijn kantoor aan huis (snel bereikbaar vanaf de snelweg).

Praktische gegevens

Dr. Pieter Wijnsma
Hugo de Grootstraat 8
3581 XS Utrecht
M: 06-516 045 94
E: pieter.wijnsma@me.com
www.pieterwijnsma.nl
www.governancesupport.nl