Om de gezondheidszorg kwalitatief optimaal, maar ook betaalbaar en toegankelijk te houden heeft  minister Schippers in de zorgakkoorden gericht op beteugeling van de zorgkosten stevig ingezet op substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn. In toenemende mate wordt er door medisch specialisten en huisartsen samengewerkt om de zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren.

Samenwerkingsverbanden tussen artsen in de eerste en de tweede lijn komen niet overal vanzelfsprekend op gang. Daarom hebben de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging de Handreiking Substitutie opgesteld, die houvast biedt bij de ambitie om de zorg voor specifieke patiëntengroepen verder te verbeteren. Vertrouwen in elkaar en goede afspraken over organisatie en bekostiging van verplaatste zorg zijn hierbij de sleutel tot succes.

Goed voorbereid aan de slag met substitutie
Om u op een goede manier voor te bereiden op projecten om substitutie van zorg te realiseren bieden de Academie voor Medisch Specialisten (met een breed netwerk onder de medisch specialisten) en het Jan van Es Instituut (met een breed netwerk onder de huisartsorganisaties) samen een tweedaagse training Substitutie van zorg aan.

In deze training leert u de belangen van de diverse stakeholders kennen, krijgt u inzicht in succes- en faalfactoren van substitutie en gaan we in op het regelen van governance. Praktijkervaringen uit reeds gerealiseerde projecten op dit gebied worden uitgebreid behandeld, en er wordt aandacht besteed aan het schrijven van een businesscase.

Meer informatie en inschrijven