Carina HildersBij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam is Carina Hilders per 1 november 2014 benoemd als bijzonder hoogleraar  ‘Medisch  Management en Leiderschap’. De leerstoel is ingesteld door de Academie voor Medisch Specialisten. De Academie is een samenwerkingsverband tussen de Orde van Medisch Specialisten (OMS), VvAA en iBMG.

Carina Hilders is gynaecoloog en directeur Medische Zaken in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Als medisch specialist richt zij zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische, en financiële thema’s. Voorafgaand was zij stafvoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis en voorzitter van de projectgroep Medisch Specialist 2015 vanuit de Orde van Medisch Specialisten. Hierbij is een visie ontwikkeld over de toekomst van de zorg en de rol van de medisch specialist. De basis voor dit gedachtengoed werd gevormd bij de businessschool INSEAD. Naast de verschillende functies in het ziekenhuis, is zij tevens actief als voorzitter van het project ‘verspilling in de zorg’ in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De begeleiding van verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van fertiliteitspreservatie heeft plaatsgemaakt voor meer bestuurlijke activiteiten.

Verbinden

Hilders is ervan overtuigd dat de medisch specialist in de toekomst van de gezondheidszorg een essentiële rol vervult in het samenbrengen van de verschillende werelden gericht op duurzame verbeteringen en waarde creatie voor de patiënt door het terugbrengen van de complexiteit en fragmentatie van het gezondheidszorgsysteem. Deze nieuwe en uitdagende taakstelling van de medisch specialist vraagt om nieuwe management- en leiderschapscompetenties op zowel inhoud, het (mede) aansturen van de verandering, als het functioneren in een veranderende sector. Deze leerstoel biedt de structuur voor kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van effectiviteit van leiderschapsstijlen in veranderende zorgorganisaties in relatie tot de uitkomst van de zorg.

Samenwerking

Vanuit iBMG, sectie Health Services Management & Organisation, zal onderzoek op het gebied van Medisch Management en Leiderschap worden geïnitieerd, met als resultaat nationale en internationale samenwerkingen. Door de kennis en onderzoeksresultaten zullen de activiteiten van de Academie voor Medisch Specialisten worden versterkt. In nauwe samenwerking met de mede-aandeelhouders OMS en VvAA, zal deze kennis aansluiting vinden bij de Nederlandse medisch specialisten, en de Nederlandse gezondheidszorg in zijn algemeenheid, en leiden tot implementatie en innovatie in de zorg.