Coaching

De Academie krijgt regelmatig vragen van medisch specialisten en aios om meer gerichte ondersteuning dan geboden kan worden via cursussen, hoezeer de docenten ook gericht zijn op het oefenen van vaardigheden en ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. In dergelijke omstandigheden kan coaching een oplossing zijn.

Wat is coaching?
Coaching is in feite een intensieve, geïndividualiseerde vorm van scholing. Voor bestuurders van ziekenhuizen is het inmiddels volstrekt normaal om zich van tijd tot tijd te laten coachen. Onder medisch specialisten is dat minder gebruikelijk. Er zijn echter allerlei situaties denkbaar waarin coaching u beter en sneller verder kan helpen dan welke groepsgewijze scholing dan ook. Door het één-op-éénkarakter is het een zeer effectief leerproces, dat de gelegenheid biedt om te reflecteren op eigen leervragen.

Meer over coaching kunt u lezen in de folder AMS – Coaching en intervisie.

Ook kunt u kijken bij ons overzicht van coaches of ervaringsverhalen lezen.