Informatie voor coaches

Regelmatig ontvangen wij verzoeken tot participatie in ons coachesnetwerk. Met deze aanvragen gaan wij zo zorgvuldig mogelijk om. Eens per jaar beslissen wij of er behoefte is om het netwerk uit te breiden. Wij streven hierbij naar een landelijke dekking met een maximum van drie coaches per provincie/regio. De coaches zijn uiteraard niet gebonden aan het werken binnen deze provincie.

Toetreding tot het coachesnetwerk
De Academie hanteert de volgende minimumeisen voor deelname aan het netwerk van coaches:

  • uitgebreide ervaring met de medisch specialistische zorg, als arts, manager of anderszins
  • een gedegen opleiding tot coach en ruime ervaring met coaching
  • ervaring met het coachen van medisch specialisten

Indien u aan deze criteria voldoet en interesse heeft in aansluiting bij ons netwerk, dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV. Indien wij op basis van beschikbaarheid en de informatie die we van u hebben ontvangen aanleiding hiertoe zien, dan ontvangt u van ons meer informatie en een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Tot er beschikbaarheid is houden we uw brief graag in portefeuille. Indien u niet aan de bovenstaande criteria voldoet heeft reageren geen zin.

Kosten deelname
Aan participatie in het netwerk zijn kosten verbonden. Deze bedragen € 400,- ex. btw per jaar. Als tegenprestatie bieden wij u ondermeer werving en intervisiebijeenkomsten.