Intervisie

De Academie biedt in opdracht ook intervisie aan. Bij intervisie wordt gewerkt in kleine groepen van gemiddeld vijf á zes mensen onder begeleiding van een ervaren coach. Het kenmerk van intervisie is dat de betrokkenen aan de hand van casuïstiek uit de eigen praktijk van de deelnemers reflecteren op de meest geschikte benadering van de geschetste problematiek. Daarbij kunnen verschillende methodieken worden gebruikt om zowel de casus nader te analyseren als de wijze waarop de casusinbrenger daarmee omgaat.

Een gedegen bespreking van één casus duurt gemiddeld ongeveer een uur. Tijdens een middag of avond intervisie kunnen dus maximaal twee à drie casussen besproken worden. De casusbesprekingen kunnen worden aangevuld met andere methodieken, gericht op reflectie op het eigen handelen. De intervisie kan in principe betrekking hebben op allerlei soorten problemen, waaronder ook medisch-inhoudelijke. De kracht van intervisie als scholingsvorm is gelegen in de sterke verbinding met de eigen praktijk.

Doelgroep en organisatie
De intervisie die de Academie biedt is gericht op het verrichten van managementtaken als medisch specialist dan wel ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus, e.d. Dit kunnen zowel medisch managers zijn uit algemene ziekenhuizen als hoogleraren in UMC’s met een managementtaak. Ze kan worden aangeboden in combinatie met of volgend op een incompany managementscholing, maar ook op zichzelf staand.

De deelnemers kunnen afkomstig zijn van één ziekenhuis of GGZ-instelling (in dat geval zal de intervisie in principe in of nabij de eigen organisatie plaatsvinden) of van verschillende organisaties. Het aantal sessies kan in overleg worden vastgesteld. De Academie beschikt over een aantal coaches die ervaring hebben met het begeleiden van intervisie en terdege thuis zijn in de medisch specialistische zorg.

Meer over intervisie kunt u lezen in de folder AMS – Coaching en intervisie.


yolande witmanYolande Witman is arts/organisatieadviseur en lid van het coachingsnetwerk van de Academie.

 “Als medisch specialist heb je veel verantwoordelijkheden en sta je vaak onder druk in de huidige complexe gezondheidszorgorganisaties. Je moet goed kunnen samenwerken én je moet uitstekende patiëntenzorg leveren. Intervisie kan dan voor waardevolle input zorgen.

Binnen een vertrouwde groep ga je reflecteren op dilemma’s waar jij in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt, maar waar een boekje niet direct een antwoord op heeft. Dan heb je heel veel aan de ervaringen en kennis van collega’s.

Een cruciaal element van die reflectie is dat je stilstaat bij de ‘verborgen bestuurders’ van jezelf. Je hebt een bepaalde manier van denken en handelen die voor jou heel vanzelfsprekend is. Door de inbreng van anderen word je je daarvan bewust en krijg je nieuwe perspectieven aangereikt. Je arsenaal van handelingsmogelijkheden wordt vergroot en zo kom je tot een hogere kwaliteit van persoonlijk en professioneel functioneren. En wat minstens zo belangrijk is: je voelt je competenter en houdt plezier in je werk.

Ikzelf begeleid vaak groepen specialisten die ook managementtaken hebben. Zij zitten vaak in een eenzame positie. Het kan dan enorm helpen wanneer je dingen met collega-leidinggevenden kunt bespreken.

Voor mij is intervisie een heel mooi leer- en ontwikkelingsmodel waarbij je jezelf beter leert kennen en de ervaringskennis van collega’s optimaal kunt benutten.”

Yolande Witman
arts/organisatieadviseur