In het kader van het in werking treden van de nieuwe AMS per 1 januari 2015 organiseren de LAD, OMS en de Academie voor Medisch Specialisten een training die u hierop voorbereidt. In januari starten twee trainingen, waarvoor u zich nu kunt inschrijven.

Inhoud training
Met de nieuwe AMS is er voor medisch specialisten in dienstverband bij een algemeen ziekenhuis een grotere strategische betrokkenheid bereikt bij ontwikkelingen binnen het ziekenhuis. Om strategisch betrokken en verantwoordelijk te zijn, heeft u kennis van de organisatie en de financiering van uw instelling nodig. Met de training ‘Basics van beïnvloeding, management en beleid in relatie tot de nieuwe AMS’ helpen de LAD, OMS en Academie voor Medisch Specialisten u op weg.

Gespecialiseerde docenten geven u een inleiding in de basics van management en beleid in het ziekenhuis, met aandacht voor vragen als:

  • Hoe zit de ziekenhuisorganisatie in elkaar en wat is de positie van de vakgroep, de Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) en de medische staf daarin?
  • Wat zijn kenmerken van een goed functionerende vakgroep / organisatorische eenheid en hoe organiseer je dat?
  • Hoe wordt het ziekenhuis gefinancierd? En hoe wordt het geld intern verdeeld?
  • Hoe is de honorering van medisch specialisten geregeld?
  • Als ik een verbetering wil invoeren, hoe pak ik dat dan aan?
  • Aan welke eisen moet ons kwaliteitsbeleid voldoen?

Opbouw training

De training wordt aan groepjes van 10 tot 16 personen gegeven en bestaat uit een reeks van drie interactieve colleges/onderwijsleergesprekken. Tevens is er de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Huiswerk bestaat uit het lezen van een aantal artikelen en hoofdstukken uit boeken en het voorbereiden van een korte presentatie. U ontvangt voor aanvang van de cursus de artikelen en hoofdstukken.

Voor inschrijven klik hier