Aios Talentenklas

Sommige aios, pas gestarte medisch specialisten en fellows hebben voor en tijdens hun opleiding al managementvaardigheden ontwikkeld. Voor deze doelgroep bieden wij de Talentenklas, waarvan inmiddels zes edities hebben plaatsgevonden. De zevende loopt sinds september 2018.

De achtste Talentenklas start op 25 april 2019. De inschrijftermijn sluit op 15 februari 2019.

De Talentenklas wordt verzorgd door de Academie voor Medisch Specialisten en is een initiatief van het Platform Medisch Leiderschap, de Jonge Specialist, de projectleider Medisch Leiderschap CanBetter (KNMG) en enkele opleiders met interesse voor het ontwikkelen van de leiderschapscompetenties van aios.

martin-jan-schalij_smallerVoor de Talentenklas selecteren we mensen die al een soort basis hebben in medisch leiderschap. We hopen dat verder in hen te ontwikkelen met het oog op ons uiteindelijke doel: de patiënt op een efficiënte manier beter maken.

Martin Jan Schalij, hoogleraar cardiologie en mede-organisator van de Talentenklas

 

 • Het programma start met een assessment over jouw werk- en leiderschapsstijl. Hierna volg je vier modules van drie dagdelen.

  Tussendoor train je je managementvaardigheden tijdens de workshops ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Effectief communiceren, beïnvloeden & conflicthantering’, maak je opdrachten (zelfstandig en in kleine groepen) èn krijg je begeleiding door intervisie.

  Groei naar leiderschap
  De rode draad van de leergang is het thema ‘groei naar leiderschap’. Centraal staat de eigen ontwikkeling, het vergroten van kennis, visieontwikkeling en het leren van de ervaring van anderen, zowel van de docenten als van je medecursisten.

  Het volledige programma inclusief data vind je in de brochure hiernaast.

  Docententeam
  Paul Wormer coördineert het programma en is inhoudelijk aanspreekpunt. In de leergang treedt een groot aantal hooggekwalificeerde docenten op.

 • Kosten
  De kosten voor de Talentenklas bedragen € 3.150,- voor leden van De Jonge Specialist en € 3.250,- voor niet-leden. We hebben vernomen dat diverse opleiders een deel van deze kosten voor hun rekening nemen, dus wellicht kun je dit ook met jouw opleider regelen.

  Duur
  Negentien dagdelen, gespreid over twaalf maanden

  Aantal deelnemers
  Er is jaarlijks plaats voor twintig talenten

  Locatie
  Omgeving Utrecht

  Cursuscoördinatie
  Anita van Amerongen

  E anita.amerongen@academiems.nl
  T 030 – 247 41 97
  Maandag en dinsdag

 • Voordracht en inschrijving
  Heb jij aantoonbare interesse in en talent voor leidinggeven? Ziet jouw opleider jou ook als aanstormend leiderschapstalent? En heb je de ambitie om één van onze toekomstige medisch leiders te worden?

  Schrijf je dan online in. Hierbij moet je een drietal documenten uploaden: een sollicitatiebrief waarin je motiveert waarom jìj deel moet nemen aan de Talentenklas, je CV waaruit aantoonbare ervaring en talent voor leidinggeven blijkt en een aanbevelingsbrief van je opleider.

  Aanvullende voorwaarde
  Je moet ten minste een basiscursus ziekenhuismanagement hebben gevolgd (en kunt dit aantonen), ofwel bij de Academie in open inschrijving of in opdracht van het Erasmus MC, het VUmc, de NVSHA, de FMLS of de NVMM, ofwel een gelijkwaardig equivalent elders.

  Selectie
  De selectie vindt plaats op basis van je sollicitatiebrief en de voordracht van je opleider. Bij de samenstelling van de groep streven we naar een evenwicht van beschouwende, snijdende en ondersteunende specialismen.

  De zevende Talentenklas start op 27 september 2018. Kijk voor alle cursusdata bij de tab ‘Praktisch’.

  Meer informatie
  Anita van Amerongen

  E anita.amerongen@academiems.nl
  T 030 – 247 41 97
  maandag en dinsdag

 • Paul Wormer

  Paul Wormer

  Na veertien jaar gewerkt te hebben als arts, waarvan tien jaar als huisarts, switchte Paul in 1999 naar het bedrijfsleven om te leren en ervaren hoe mensen in grote en complexe organisaties samenwerken. Door het volgen van een MBA aan de Rotterdam School of Management onderbouwde hij zijn kennis van organisaties.

  Sinds 2007 werkt hij als zelfstandig adviseur, trainer en coach. Hoofdzakelijk in de gezondheidszorg, waarbij hij samenwerkings- en organisatievragen oppakt. De thema’s zijn doorgaans het ‘wat’ en vooral het ‘hoe’ van de samenwerking, hetzij in situaties waarin de samenwerking complex is, hetzij in situaties waar vanuit een positieve uitgangssituatie naar de toekomst wordt gekeken.

  In de eerstelijn werkte Paul als bestuurder. Als toezichthouder kent hij de complexe maatschappelijke en financiële context van ziekenhuizen. Door zijn achtergrond en opdrachten in de profit-sector kent hij ook de dynamiek van het marktgericht en ondernemend (moeten) werken, in zijn positieve en zijn negatieve aspecten.

  In 2012 verscheen zijn bundel interviews met medisch specialisten ‘Captains of medicine’ bij Uitgeverij Van Gorcum. In 2016 verscheen onder de naam ‘Vitaliteitsbijbel’ de bewerking van een eerdere uitgave over het thema ‘werk en vitaliteit’.

 • Charlotte ChristiaansenCharlotte Christiaansen, uroloog i.o. in het Maastricht UMC+, volgde de vierde Talentenklas.

  “Naast mijn opleiding was ik al langer bezig met beleid en managementzaken. De Talentenklas, waar mijn opleider mij op attendeerde, sloot hier mooi bij aan.

  Onze opleiding is vakinhoudelijk ingericht. Welke belangen er allemaal spelen op micro- en macroniveau leer je niet. Dat houdt je wereld klein, beperkt tot de spreekkamer. Door deze cursus vallen de doeken weg en krijg je een kijkje achter de schermen. Dat is erg belangrijk in de snel veranderende wereld van de gezondheidszorg! Vooral de diversiteit aan intrigerende sprekers maakt deze cursus tot een succes. Je gaat genuanceerder kijken vanuit een breder perspectief.

  De cursus begint met zelfonderzoek; soms confronterend, maar het geeft je wel inzicht. De intervisiesessies die we hebben gehad vond ik bijzonder. Op een prangende vraag van mij over verdere subspecialisatie kwam een verrassend antwoord.

  De cursusbegeleider vond ik fantastisch. Hij heeft een enorm talent om de bijeenkomsten tactisch te sturen waardoor iedereen de ruimte krijgt. Ik ging er altijd met plezier heen.”

  Charlotte Christiaansen
  uroloog i.o.


  Robert van den BroekRobert van den Broek is aios interne geneeskunde in het HagaZiekenhuis te Den Haag. Hij volgde de derde Talentenklas.

  “Ik merkte in de opleiding een hiaat in bepaalde aspecten van het werk die zich buiten het medisch inhoudelijke afspelen. Hoe verlopen de processen aan de andere kant van de spreekkamer? Welke partijen zijn er? Welke belangen spelen er? Hoe is de samenwerking? Daarnaast is het denk ik heel belangrijk om je als dokter op meerdere vlakken te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid en doelmatigheid van zorg, het politieke spel en de toenemende invloed van technologie op de zorg.

  De Talentenklas biedt hierin een unieke mogelijkheid. Je leert jezelf en het zorglandschap beter kennen en doorgronden. Met een groep gemotiveerde aios kom je in contact met sprekers uit het veld die persoonlijke en inspirerende verhalen vertellen. Middels reflectieverslagen, intervisies en een doorlopende veranderopdracht ben je continu zelf actief bezig met leren en reflecteren. Je oogkleppen gaan af en verwondering en verbazing overheersen. Hoe dingen georganiseerd zijn, hoe complex de zorg in elkaar zit, maar ook hoe leuk het is om hierover te leren en inzicht te verkrijgen.”

  Robert van den Broek
  aios interne geneeskunde


  Ruben Goedegebuure TalentenklasRuben Goedegebuure is aios interne geneeskunde, in die tijd in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Hij volgde de derde Talentenklas.

  “Hoe moeten we de gezondheidszorg in de toekomst vormgeven? We worden geconfronteerd met steeds hoger oplopende kosten, nieuwe medicijnen en behandeltechnieken. Vragen rondom dergelijke ontwikkelingen houden me bezig en daarom vond ik het interessant om in de Talentenklas met sprekers uit alle hoeken van het speelveld aan tafel te zitten. Van overheid, toezichthouder, verzekeraars, patiëntenvereniging, financieel deskundigen en ondernemers in de zorg tot een kritische journalist.

  De presentaties waren zeer interactief en het leuke is ook dat je met een kleine club bent met diverse achtergronden, waardoor je snel levendige discussies krijgt. Van alle kanten word je geprikkeld om problemen van meerdere kanten te bekijken.

  Verder was er ruimte voor persoonlijke leiderschapsontwikkeling door middel van workshops en het doen van een veranderopdracht.

  De grote meerwaarde vond ik het ontwikkelen van een visie op de toekomst van je eigen werkveld. Daarvoor is deze cursus uitermate geschikt.”

  Ruben Goedegebuure
  aios interne geneeskunde


  Edin HajderEdin Hajder, plastisch chirurg i.o. en werkzaam in het VUmc te Amsterdam, volgde de tweede Talentenklas.

  “Al vanaf het begin van mijn studie doe ik bestuurszaken naast mijn opleiding. Ik ben geïnteresseerd in beleid- en managementzaken binnen de gezondheidszorg en met de Talentenklas zocht ik verdieping bij wat ik in de praktijk al toepaste.

  Het programma is sterk gericht op ontwikkeling van je persoonlijkheid. Zo wordt er specifiek gekeken naar jouw leiderschapskwaliteiten en aan de hand van je sterke en zwakke punten ga je aan de slag. De modules zijn over een heel jaar verspreid en door de tussentijdse huiswerkopdrachten blijf je er in deze periode ook echt mee bezig.

  Wat ik bijzonder waardevol vond is dat je met AIOS in aanraking komt die een heel ander specialisme uitoefenen, een andere achtergrond hebben, elders uit het land afkomstig zijn maar wel dezelfde passie en ambitie delen. Je voert gezamenlijk opdrachten uit, je begeleidt elkaar en er ontstaat een echte dynamiek in de groep. Verder maakten we kennis met succesvolle mensen uit het veld. Collega-artsen die een grote verandering teweeg hebben gebracht. Hun verhalen inspireerden enorm.”

  Edin Hajder
  plastisch chirurg in opleiding


  casper rokxCasper Rokx is internist-infectioloog i.o. en werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Hij volgde de tweede Talentenklas.

  “De Talentenklas vond ik een ontzettend nuttige aanvulling op mijn fase van de opleiding. Als ouderejaars aios wil je vaak meer grip krijgen op processen binnen de zorg. De Talentenklas was een training in vakoverstijgende disciplines die hierbij helpen. De vaardigheden die je leert komen van pas in je leven als arts, onderzoeker en mens. Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap staan voorop.

  Het aardige was dat ook de punten waarin je je kan verbeteren precies in kaart worden gebracht. Coaches analyseren hoe jij reageert in een onverwachte situatie waar druk op staat. Inzichtelijk wordt gemaakt wat jouw valkuil is en hoe je die kunt aanpakken. Een ander belangrijk onderdeel daagt je uit om de leiding te nemen over een te veranderen proces in je eigen omgeving. Uit de praktijk leer je de hobbels te herkennen en effectief op te lossen.

  De Talentenklas en de collega-aios van verschillende specialismen die je ontmoet zijn inspirerend voor mij en van blijvende waarde. Ik heb er veel aan gehad en nog steeds gebruik ik de opgedane vaardigheden regelmatig.”

  Casper Rokx
  internist-infectioloog i.o.


  michiel westermanMichiel Westerman is internist-nefroloog i.o. en werkzaam in het VUmc te Amsterdam. Hij volgde de Talentenklas.

  “Ik ben gepromoveerd op de overgang van arts-assistent naar medisch specialist. In mijn proefschrift komt sterk naar voren dat de startende medisch specialist inhoudelijk goed is voorbereid, maar als het gaat om management, leiderschap en financiële aspecten nauwelijks. Gelukkig zie je steeds meer erkenning voor het belang van deze generieke competenties.

  Voor mij was het doen van de Talentenklas een hele logische stap. Het allerleukste vond ik dat je een jaar lang met mede arts-assistenten optrekt, die méér uit hun opleiding willen halen.

  De opzet van het programma met de modules, trainingsdagen, tussentijdse reflectieverslagen, intervisie en inspirerende sprekers vond ik heel positief. Je krijgt een toolbox aangereikt met verschillende strategieën voor verandermanagement, een plan van aanpak, onderhandelen etc. Maar vooral wordt de basis gelegd in kennis hoe de hazen lopen en welke processen er spelen. Je krijgt inzicht in de enorme complexiteit van de gezondheidszorg. Die bewustwording is noodzakelijk om praktische problemen die je op de werkvloer tegenkomt vanuit een juist perspectief te benaderen.”

  Michiel Westerman
  internist-nefroloog i.o.


  esther verstraeteEsther Verstraete, aios neurologie in het UMC-Utrecht, nam deel aan de eerste Talentenklas.

  “Veel collega’s willen het liefst alleen dokteren, ikzelf vind het erg leuk om naast het klinisch werk ook bestuurswerk te doen. Deze combinatie vult elkaar goed aan, maar hoe geef je daar invulling aan in je verdere carrière? De Talentenklas zag ik als een mooi, aanvullend traject naast mijn opleiding om onder andere op deze vraag een antwoord te krijgen.

  In veertien maanden tijd verdiepten we ons in diverse aspecten van medisch leiderschap. De theoretische kaders werden op een gestructureerde manier aangereikt én je persoonlijke ontwikkeling kwam aan bod. Je kreeg inzicht in je eigen leiderschapsprofiel en welke kwaliteiten je kunt inzetten. Verder was het heel leuk mensen te ontmoeten die vergelijkbare interesses hebben. Het is inspirerend om met gelijkgestemden ideeën uit te wisselen.

  Ikzelf vind het zeer boeiend hoe de gezondheidszorg zich ontwikkelt. Voor mensen die ook in de grote lijnen geïnteresseerd zijn en zich daar verder mee bezig willen houden, kan deze leergang een uitstekende voorbereiding zijn.”

  Esther Verstraete
  aios neurologie


  margo lutke holzik – graatsmaMargo Lutke Holzik – Graatsma, aios gynaecologie & obstetrie in het UMC-Utrecht, volgde de eerste Talentenklas.

  “Het is mijn ambitie om over een paar jaar niet alleen medisch specialist te zijn, maar ook om deel uit te maken van de organisatie van de zorg. Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker geacht dat een arts betrokken is bij het zorgmanagement.

  Voor mij sluiten inhoud en timing van de Talentenklas perfect aan op de huidige fase van mijn opleiding. Ik zit in het vijfde jaar en krijg op de werkvloer taken die te maken hebben met zorgverbeterprocessen. Inhoudelijk en op theoretisch vlak biedt de Talentenklas veel ondersteuning. Allereerst over het kennen van jezelf. Hoe functioneer je, wat zijn je sterke en zwakke kanten? Voor mij geldt dat ik vrij overtuigend kan zijn, maar draagt iedereen die boodschap dan ook werkelijk uit? Ik kreeg de tip om meer aandacht te hebben voor zaken die mogelijk onderhuids spelen.

  Wat ook heel aanstekelijk werkt is dat je met veel verschillende specialismen bij elkaar zit, allemaal in opleiding, maar met hetzelfde streven naar verbeteringen in de zorg. Je leert soortgelijken kennen, je wereldje wordt duidelijk groter.”

  Margo Lutke Holzik – Graatsma
  aios gynaecologie & obstetrie


  tessa backhuijsTessa Backhuijs, sportarts bij SMC SportMax in Veldhoven, volgde de eerste Talentenklas.

  “Het onderwerp medisch leiderschap is in de opleiding tot medisch specialist in mijn beleving nogal onderbelicht. Ik vind het belangrijk dat deze kant van het arts-zijn wat meer naar voren komt. Het was daarom heel leuk om met een groep eensgezinde medici bij elkaar te zijn. Tijdens de bijeenkomsten was er een heel open contact binnen een veilige omgeving, waardoor we onderling onze ervaringen goed konden delen. De sprekers waren leidinggevenden, bijvoorbeeld van ziekenhuizen of zorgverzekeraars, die interessante bijdragen leverden. Omdat de sfeer zo open was, konden we hen veel vragen stellen.

  Persoonlijke leerpunten waren er ook. Er was een workshop over effectief communiceren en hoe je jezelf presenteert. Een heel praktische oefening maakte duidelijk dat alles wat je zegt en uitstraalt, bepaalt of een boodschap effectief overkomt.

  De leergang is voor elke arts een aanrader, zeker in de huidige tijden waarin we samen met de overheid, zorgverzekeraars en de patiënten de zorg zo betaalbaar mogelijk moeten houden.”

  Tessa Backhuijs
  sportarts


  Gerwin Rodenburg, onlangs afgestudeerd als kinderarts, werkt in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Hij volgde de eerste Talentenklas waar hij zijn project ‘Visite aan bed’ inbracht. Dit plan komt voort uit de gedachte dat je tegenwoordig maar heel weinig direct patiëntencontact hebt.

  “De gemiddelde arts-assistent op de afdeling ziet nu nog maar een uur, hooguit twee uur per dag patiënten. De rest van de tijd bestaat uit overleg, vergaderen en achter de computer bezig zijn. Best wel gek eigenlijk. Daarom ben ik bezig met een project om de visitestructuur op de afdeling te veranderen. Doel is dat het dagelijks overleg tussen verpleegkundigen en arts weer aan het bed, mét de patiënt en ouders, plaatsvindt.

  Deze manier van werken is een zoektocht. We leren steeds meer om invulling te geven aan het begrip ‘de patiënt als partner’. Hoe is zijn rol en bijdrage in het zorgproces en een visite? En ook, hoe discussieer je beleid onderling als professionals in aanwezigheid van de patiënt?
  Uit evaluatie blijkt echter dat 90% van de ouders (het gaat hier om een kinderafdeling) de voorkeur geeft aan bedvisite boven de voormalige werkwijze. De dokters en het behandelteam zijn minstens zo enthousiast. Wel logisch, je bent dokter geworden om patiënten te behandelen; niet om achter de computer te zitten. Voor artsen in opleiding is het ook veel leerzamer, want je leert veel van voorbeeldgedrag. Je ziet hoe je supervisor omgaat met moeilijke zaken.

  Heel positief vond ik de mogelijkheid om binnen de Talentenklas over dit soort onderwerpen te sparren. Waar loop jij tegenaan? Hoe zou jij dit oplossen? Verder spreek je met docenten die ervaring hebben met verandermanagement en weten welke fases je door moet gaan in een veranderproces. Qua leerstof heb ik zeker wat gehad aan leiderschapsthema’s; hoe je bijvoorbeeld het beste kunt onderhandelen en hoe je de mensen meekrijgt.

  Van het project zelf heb ik geleerd dat je goed doordacht te werk moet gaan, maar wél moet beginnen. Probeer niet vooraf alles dicht te timmeren. Door laagdrempelig en kleinschalig te experimenteren creëer je beweging en kun je gemakkelijk bijsturen en uitbreiden. Dit houdt de vaart erin en dan gaat er daadwerkelijk wat veranderen.”

  Gerwin Rodenburg
  kinderarts


  roderick scherptongRoderick Scherptong, cardioloog, volgde de eerste Talentenklas. Zijn gekozen project bestaat uit het opzetten van een laboratorium voor simulatie van invasieve cardiovasculaire procedures zoals hartkatheterisaties en slokdarmechocardiografie.

  “Invasieve medische ingrepen zoals een hartkatheterisatie kunnen tot op heden moeilijk droog worden geoefend. Je begint weliswaar met laag-complexe procedures, maar wél direct bij een patiënt. Inmiddels is simulatieapparatuur technologisch zo ver ontwikkeld dat je die goed kunt inzetten voor onderwijsdoeleinden. Je kunt de basishandelingen oefenen; dit helpt bij het begrijpen van de anatomie en de apparatuur geeft visuele feedback; bijvoorbeeld over de kracht op de vaatwand (shearstress).

  Simulatie-apparatuur is echter kostbaar. Daarbij leert de ervaring dat wanneer je dit niet inbedt in een gedegen onderwijsprogramma, dergelijke apparatuur op termijn in onbruik raakt. Om dit te voorkomen richten we een onderwijslocatie in en zorgen we ervoor dat er een goed onderwijsprogramma gaat draaien. Het LUMC, het ziekenhuis waar ik werk, faciliteert dit, maar het idee is om het onderwijs landelijk beschikbaar te maken. De bedoeling is dat iedere cardioloog in opleiding kan komen oefenen.

  Mijn rol in het geheel is het opzetten van het project, het schrijven van het businessplan en het maken van de begroting. Daarna moet het project natuurlijk nog in zijn geheel worden uitgevoerd. De begroting is inmiddels goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Alles is geaccepteerd, we zijn nu bezig met het inrichten van de ruimte. Ik verwacht dat in het najaar van 2016 de eerste cursus kan worden gegeven.

  Van dit project heb ik heel veel geleerd. Je krijgt inzicht in de financiële stromen en de planningsprocedures van dit soort projecten. Bovendien leer je dat het niet altijd makkelijk is om iedereen direct enthousiast te krijgen voor een dergelijk project. Kortom, het geeft je een uitstekend inzicht in de achtergrond van het bestuur van een ziekenhuis.”

  Roderick Scherptong
  cardioloog