Basiscursus Ziekenhuismanagement voor aios Erasmus MC

Inhoud

Medisch specialisten functioneren niet in een isolement, maar in een team samen met allerlei andere professionals. En daarbij maken zij gebruik van middelen die altijd schaars zijn. Er moeten dus ook altijd keuzes gemaakt worden op basis van afwegingen met betrekking tot effectiviteit en efficiency. Zowel het bepalen van inhoud en vorm van die samenwerking als het maken van die keuzes vormen een onvervreemdbaar onderdeel van de medisch specialistische professie. Dit speelt op alle niveaus van het zorgsysteem: bij de inrichting van de eigen praktijk en de samenwerking binnen de vakgroep, in de betrokkenheid van de vakgroep bij het management van de afdeling, in de betrokkenheid van de medische staf bij het ziekenhuisbeleid en bij het overleg met allerlei partijen buiten het ziekenhuis over inrichting en financiering van de zorg. Deze cursus biedt aios inzicht in hoe zij hun verantwoordelijkheid op die verschillende niveaus kunnen waarmaken. Dat gebeurt met behulp van presentaties door docenten met veel praktijkervaring op deze terreinen, met veel ruimte voor vragen en discussie.

Erasmus MC Onderwijsbeleid en -advies

De Academie organiseert deze cursus in opdracht van Erasmus MC Onderwijsbeleid en -advies. Onderwijsbeleid en -advies verzorgt het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (aios) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland.

Vorm

Deze cursus bestaat uit twee cursusdagen. Alle deelnemers ontvangen ruim voor aanvang van de cursus een selectie van artikelen. Zij worden geacht deze voorafgaand aan de cursus geheel gelezen te hebben. De studietijd hiervoor bedraagt naar schatting vier uur.

Programma

AIOS Erasmus MC – programma 2018

Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar

De cursus is bestemd voor aios, bij voorkeur in de laatste fase van hun opleiding. Ook leden van de opleidingsgroep kunnen zich inschrijven.

Cursusdata en inschrijving

De inschrijving vindt plaats via de website van Erasmus MC Onderwijsbeleid en -advies.

 

  • Jolande Verhulst

    Jolande Verhulst

    Jolande Verhulst is directeur van de Academie voor Medisch Specialisten. Zij is in 1990 afgestudeerd bij iBMG en heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met projecten, implementaties en veranderingen in de zorg. Zo was zij betrokken bij diverse grote landelijke projecten als ‘Sneller Beter’ en ‘Zichtbare Zorg’ en heeft zij in diverse rollen en functies gewerkt in zowel algemene als academische ziekenhuizen.

    Jolande is tevens werkzaam voor haar eigen adviesbureau in de zorg én voor de stichting Appraisal & Assessment die zij samen met Hoofwijk en Geeraerts heeft opgericht. Deze stichting bevordert het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS).