Conflicthantering

Deze cursus is een basistraining conflicthantering in de gezondheidszorg. U krijgt inzicht in de signalen waaraan u opkomende conflicten kunt herkennen en handvatten om conflicten te voorkomen. Tevens leert u hoe u zo goed mogelijk met reeds bestaande conflictsituaties kunt omgaan.

Inhoud
De training bestaat uit een combinatie van praktische theorie en het zelf oefenen van vaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • conflicthanteringsstijlen (waaronder een test om eigen voorkeursstijlen vast te kunnen stellen)
 • valkuilen bij conflicthantering
 • principieel onderhandelen (Harvard-methode: principes, fasering e.d.)
 • omgaan met emoties en weerstanden
 • werkdefinitie belangen
 • vraagtechnieken om belangen te kunnen achterhalen
 • systemische kijk op conflicten
 • bewustwording van eigen kwaliteiten
 • plaats van mediation in methodes van conflictbeslechting
 • wanneer zelf oplossen; wanneer een professionele mediator inschakelen
 • belang van preventie en tijdige interventie
 • escalatiemodel (Glasl)

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor alle medisch specialisten en overige medici en paramedici, die in vakgroepen of maatschappen samenwerken. Daarnaast is de training bedoeld voor iedere (para)medicus, die als collega (bijvoorbeeld als stafbestuurslid of lid van een wetenschappelijke vereniging) wel eens gevraagd worden om te adviseren of te bemiddelen in conflicten binnen of tussen maatschappen c.q. vakgroepen.

Organisatie
De cursus beslaat vier dagdelen. In overleg kan bepaald worden of deze worden gevolgd als twee aaneengesloten dagen, twee losse dagen of vier lossen dagdelen. Data en tijden worden in overleg met de docent bepaald.

 

 • Ineke Booij

  Ineke Booij

  Ervaring en achtergrond

  Als ex-medisch specialist en leidinggevende, begeleid ik sinds 2001 collega’s. Ik ben opgeleid als psychiater/psychotherapeut (1992 AMC). Tijdens een verblijf in de VS in 1998 deed ik aan Harvard University Extension School de graduate course “Skills in managing conflict in organizational settings”. In 2001 deed ik een mediationopleiding en begon een bureau in coaching, procesbegeleiding en mediation, tot 2005 naast de medische praktijk . Ik coach collega’s zowel individueel als in groepen (voorzitter heidag, procesbegeleiding, groepsgesprekken, intervisie, conflictbemiddeling). Daarnaast geef ik cursussen op het gebied van managementvaardigheden, samenwerking, communicatie en omgaan met lastig gedrag. Deze drie werkterreinen (individueel, groepen, onderwijs) versterken elkaar. Doordat ik vaak in ziekenhuizen (zowel academisch als perifeer) en huisartspraktijken kom, weet ik wat er op de werkvloer speelt.

  Voor de Academie voor Medisch Specialisten ben ik intervisiebegeleider bij de opleiding Management voor Medici en bij de Talentklas. Verder ben ik als coach verbonden aan het project Challenge & Support van de afdelingen Kindergeneeskunde van Erasmus MC en LUMC (onderzoek door Arbeids- en Organisatiepsychologie UvA naar nut coaching voor artsen). Voor het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en het VUmc ben ik vaste begeleider van vakgroepgesprekken.

  Visie en werkwijze

  Bij coaching is het vertrekpunt werkgerelateerde problematiek. In de afgelopen jaren heb ik veel collega’s begeleid bij vragen rond leidinggeven, samenwerkingsproblemen in- en extern, een verstoorde balans werk-privé, problemen rond fases in een carrière, loopbaanplanning, vragen over zingeving etc. Daarbij komen ook de persoon van de gecoachte en de persoonlijke omstandigheden in de privésfeer aan bod. Na een inventarisatiegesprek volgen vijf tot tien gesprekken van anderhalf uur.

  Inzicht hebben in hoe het beter kan maakt nog niet dat het beter gaat in de praktijk. Ik werk met literatuur en praktische oefeningen, opdat u tussen de sessies door zelf verder kunt werken aan uw probleem. Het is de bedoeling dat u aan het eind van de coaching meer vaardigheden hebt om zaken zelf op te lossen.

  Praktische gegevens

  Individuele coaching vindt plaats op mijn kantoor te Oegstgeest, makkelijk te bereiken vanaf de A44 en treinstation Leiden Centraal.

  S.E. Booij (Ineke)
  M: 06 – 533 242 53
  E: info@booijconsultancy.nl
  www.booijconsultancy.nl