Inleiding ziekenhuisfinanciën

Hoe zit de financiering van het ziekenhuis nou eigenlijk in elkaar?

Het nieuwe zorgstelsel biedt zorgprofessionals (geleidelijk) meer ruimte voor ondernemerschap. Dit betekent dat er mogelijkheden zijn om een eigen zorgonderneming op te richten. Ook worden strategische en bedrijfseconomische verantwoordelijkheden binnen de bestaande zorginstellingen steeds vaker op decentraal niveau neergelegd.

In beide gevallen vraagt dit van de medische professional kennis en vaardigheden op financieel gebied. Het is immers belangrijk dat zorginhoudelijke plannen worden ondersteund door een financieel gezonde bedrijfsvoering. Deze tweedaagse cursus biedt u hiervoor de basis.

 

 • De beknopte cursus Ziekenhuisfinanciën is bestemd voor elke medisch specialist, al dan niet met taken als medisch manager, met interesse in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de vakgroep/maatschap.

  Aan het eind hebben de deelnemers een overzicht van de voornaamste vraagstukken rond de financiering van de medisch specialistische zorg. Ook hebben zij inzicht in de bedrijfsvoering van zorgafdelingen c.q. ondernemingen. De basis is voldoende om kritisch te kunnen participeren in bedrijfseconomische analyses en besluitvorming bij RVE’s of zorgondernemingen.

  De cursus wordt gegeven door een docent met veel ervaring in de advisering van maatschappen, medische staven en startende ondernemers.

  U krijgt antwoord op vragen als:

  • “Wat zijn de consequenties van de nieuwste regelgeving voor ziekenhuis en medische staf?”
  • “Opereert onze afdeling bedrijfseconomisch verstandig?”
  • “Hoe kan ik zien of ons ziekenhuis financieel gezond is?”
  • “Hoe bepaal je het verschil tussen de kostprijs en de vraagprijs van een DBC?”
  • “Hoe maak je een goeie businesscase van een investeringsvraag?”

  Wilt u een langere cursus? Volg dan de Leergang Ziekenhuisfinanciën.

 • Prijs
  leden FMS én VvAA: € 1.245,-
  niet-leden: € 1.395,-

  Duur
  twee dagen

  Aantal deelnemers
  tien tot veertien

  Accreditatie
  ABAN: 12 punten

  Cursuscoördinatie
  Janis Landsbergen

  E janis.landsbergen@academiems.nl
  T 030 – 247 45 02

  maandag t/m woensdag en donderdag

  Data, tijden en locatie

 • Jaap Doets

  Jaap Doets

  Jaap Doets is werkzaam als senior consultant bij VvAA. Hij heeft veel ervaring met advisering en begeleiding van maatschappen, vakgroepen en medische staven bij de inrichting van hun organisatie, de bedrijfsvoering en het opzetten van zorgondernemingen. Hij is al sinds de jaren negentig als docent verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten en haar voorloper, de Stichting Managementscholing Medisch Specialisten. Jaap is arts en is voor zijn functie bij VvAA werkzaam geweest in de directe patientenzorg (o.a. als SEH-arts) en bij het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, de KNMG en Nefarma.

 • tineke vosTineke Vos is ziekenhuispsychiater in Ziekenhuis Bronovo in Den Haag.

  “Ongeveer een jaar geleden ben ik voorzitter geworden van de Vereniging Medische Staf. Deze bestaat voor tachtig procent uit zelfstandig gevestigde specialisten die in een stafmaatschap verenigd zijn. Ik ben dienstverbander en heb mij nooit bezig hoeven houden met financiën. Het is ook niet zozeer mijn passie, eerlijk gezegd. Maar in mijn nieuwe rol heb ik wel de behoefte aan basiskennis om de discussies enigszins te kunnen doorgronden.

  De tweedaagse cursus heeft zeer voldaan aan mijn verwachtingen. Eerst werd in het kort de historie van de ziekenhuisfinanciën geschetst, vervolgens werd de informatie concreet toegespitst op de actuele stand van zaken. We kregen aansprekende voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, daardoor werd de materie zeer toegankelijk. De docent vond ik fantastisch; hij hield goed zicht op het lesprogramma en bood aan de andere kant alle ruimte voor interactie met de groep. Qua kennis was deze cursus voor mij wel verrassend, ik wist niet dat ik deze materie zo leuk kon vinden.”

  Tineke Vos
  ziekenhuispsychiater


  schelto kruijffSchelto Kruijff wordt opgeleid tot chirurg-oncoloog in het Medische Spectrum Twente en volgde de cursus 'Inleiding ziekenhuisfinanciën'.

  “Ik was de enige aios onder de deelnemers, maar ik vond deze cursus zeker de moeite waard omdat het goed is om te weten in wat voor omgeving je straks terechtkomt. Aan de orde kwam onder meer het DOT-systeem, de nieuwe vorm van declareren. De belangen van ziekenhuis en specialist staan nu op één lijn. Als wij niet declareren, krijgt het ziekenhuis ook geen inkomsten meer. Dat is echt nieuw en heeft een grote impact op mijn toekomstige manier van werken.

  Eveneens interessant was het om meer te weten over de historie van ziekenhuisfinanciën en wat voor ondernemingen ziekenhuizen eigenlijk zijn. Het beleid vanuit Den Haag en de invloed van de zorgverzekeraars staat hier nauw mee in verband.

  De docent wist er zeer veel van en deze cursus is in de laatste jaren van de studie beslist een aanrader. Als medisch specialist word je vooral klinisch opgeleid, aan financiële zaken wordt erg weinig aandacht besteed.”

  Schelto Kruijff
  chirurg-oncoloog