Klinisch leiderschap

De cursus Klinisch leiderschap bestond uit een goede combinatie van persoonlijke groei in leiderschap en het vergaren van kennis.

Klinisch leiderschap betreft de leidende rol van de medisch specialist in het optimaliseren van de kwaliteit van de patiëntenzorg, zowel in medische termen als in termen van klanttevredenheid, waarbij tegelijkertijd gestreefd wordt naar doelmatigheid en soberheid. Inhoud en context van klinisch leiderschap zijn helder beschreven in het visiedocument ‘De Medisch Specialist 2015’ van de Federatie Medisch Specialisten en wetenschappelijke verenigingen samen. De leidende rol van de medisch specialist is cruciaal om te komen tot duurzame verbeteringen in het zorgproces. De thema’s die zijn beschreven in het visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’ sluiten hierbij aan.

Bekijk alle testimonials over Klinisch leiderschap op ons Youtubekanaal.

 

 • Het programma Klinisch leiderschap beoogt medisch specialisten en overige leden van medische staven meer grip te geven op de mogelijkheden om hun klinische praktijk om te vormen tot een excellente praktijk. Het programma bestaat uit vijf modules van vier dagdelen elk:
  • Module 1: Leiderschap in de zorg
  • Module 2: Kwaliteitsverbetering
  • Module 3: Procesverbetering
  • Module 4: Zinnige zorg
  • Module 5: Persoonlijke effectiviteit

  Het onderwijs omvat een reeks van interactieve colleges, bespreking van eigen casuïstiek, analyse van goede voorbeelden, bespreking van de eigen leiderschapsrol aan de hand van een 360° graden ontwikkelassessment (geen toelatingstoets) en tussentijds zelf oefenen. Dit zal ondersteund worden door een interactief, digitaal kennisplatform.

  Organisatie
  De cursus wordt door de Academie georganiseerd in samenwerking met prof. dr. Carina Hilders en BeBright.

 • Prijs
  inclusief syllabus en boeken, exclusief kosten verblijfsarrangement
  leden FMS én VvAA: € 4.950,-
  niet-leden: € 5.250,-

  Duur
  5 modules van 4 dagdelen elk, van donderdagmiddag tot en met vrijdagmiddag, met overnachting

  Aantal deelnemers
  15 tot 20

  Accreditatie
  ABAN: 40 punten

  Cursuscoördinatie
  Anita van Amerongen

  E anita.amerongen@academiems.nl
  T 030 – 247 41 97
  maandag en dinsdag

  Data, tijden en locatie

 • De programmaleiding is in handen van drs. Philip J. Idenburg MBA en prof. dr. Carina Hilders.

  Daarnaast treedt een groot aantal docenten op in het programma, waaronder leiders van voorbeeldprojecten, specialisten op de verschillende deelgebieden en trainers van leiderschapsvaardigheden.

  Docenten en sprekers Klinisch leiderschap

  klinisch leiderschap Philip IdenburgPhilip Idenburg

  Philip Idenburg heeft diverse boeken geschreven over de toekomst van de gezondheidszorg en zorginnovatie, waaronder de bestseller Diagnose 2025 en Diagnose Zorginnovatie. Hij is een veelgevraagd spreker met een ruime ervaring in management- en adviesfuncties.
  Philip is adviseur op het terrein van strategie en innovatie in de zorg en oprichter van adviesbureau BeBright.

  klinisch leiderschap Carina HildersCarina Hilders

  Carina Hilders is bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij gynaecoloog en directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Carina is op een aantal manieren bestuurlijk betrokken bij de ontwikkeling van klinisch leiderschap, onder meer als voorzitter van de deelprojectgroep Curatieve zorg van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ van VWS.

 • jaco houtgraafJaco Houtgraaf, cardioloog in het Diakonessenhuis te Utrecht/Zeist, volgde de cursus ‘Klinisch leiderschap’.

  “Vanuit ons Medisch Specialistisch Bedrijf wordt er geïnvesteerd in jonge specialisten om aandacht voor klinisch leiderschap te ontwikkelen. Het onderwerp spreekt mijzelf ook bijzonder aan en ik ben blij deze inspirerende cursus te hebben gevolgd.

  De groep, onder leiding van enthousiaste en ervaren cursusleiders, was heel open en voelde vanaf dag één vertrouwd. Je bent samen met andere breed geïnteresseerde medisch specialisten, waardoor je ook van elkaar leert. Er was veel tijd ingeruimd voor onderling contact en in die gesprekken kom je ook weer tot nieuwe gezichtspunten.

  Meest aansprekend vond ik het thema ‘verandermanagement’. Vrijwel dagelijks heb ik nog baat bij wat er behandeld is. In ons ziekenhuis en MSB zit ik in verschillende werkgroepen en projectteams, waarbij we proberen processen beter te laten verlopen. De cursus heeft mij handvatten en inzichten gegeven hoe je zaken het beste aanpakt.

  Ook de aandacht voor persoonlijk leiderschap sprak mij aan. Waar sta je zelf in het geheel? Je moet het ook leuk vinden wat je doet; dáár krijg je energie van. Voor de specialist die dagelijks opgaat in zijn klinisch werk is dat een mooie relativeringsslag.”

  Jaco Houtgraaf
  cardioloog


  elise van de putteElise van de Putte is medisch hoofd ambulante zorg voor de kindergeneeskunde in het UMC Utrecht. Ze volgde de cursus ‘Klinisch leiderschap’.

  “Sinds een jaar ben ik medisch hoofd van de ambulante zorg en ik wilde wat meer input hebben over de richtingen waar de zorg naar toe gaat. Hoe kan ik die ontwikkelingen in mijn dagelijkse werk gestalte geven?

  De cursus bestond uit een hele goede combinatie van persoonlijke groei in leiderschap en het vergaren van kennis. Omdat de cursusleider vooraf iedereen zeer uitvoerig spreekt, ben je al bezig met het proces en sta je meer open voor wat er daarna komt. Waaronder zeer goede sprekers. Mensen die echt wat hebben neergezet in de organisatie van de zorg en bereid waren hun persoonlijke verhaal te delen met de cursisten.

  Visies werden scherp verwoord en gekoppeld aan veel praktische voorbeelden en tips. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat je vernieuwing veel meer vanuit de werkvloer moet realiseren en dat het creëren van draagvlak zeer belangrijk is. Ik loop nu wekelijks een rondje over de vijf eenheden van de ambulante zorg.

  Ik vond het een fantastische cursus, op een mooie locatie en je wordt ook echt wel een beetje verwend.”

  Elise van de Putte
  medisch hoofd ambulante zorg voor de kindergeneeskunde


  joost engelJoost Engel is KNO-arts in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Hij volgde de cursus ‘Klinisch leiderschap’.

  “Medisch leiderschap is een stukje verantwoordelijkheid nemen in de zorg. Voor mij persoonlijk is dat een hartenkreet waar ik in geloof. Soms krijg je het idee dat het allemaal wel voor ons geregeld wordt, maar willen wij de zorg beter inrichten, dan moeten we zelf de regie in handen nemen.

  De cursus was heel professioneel georganiseerd. Vijf keer twee dagen, intensief, maar goed ingevuld met actuele onderwerpen. De sprekers waren mensen uit het veld die vanuit hun perspectief uitermate boeiend spraken over medisch leiderschap. Vooraf kregen we een behoorlijke dosis literatuur toebedeeld, maar echt ter zake doende.

  De deelnemers vormden in zekere zin een heel heterogeen clubje. Veel verschillen in specialisme en uiteenlopend van leeftijd. Toch ging dat heel interactief met elkaar om, in een veilige setting. En dan spreek je met elkaar over zaken als ontschotting van de geboortezorg of het besturen van een ziekenhuis.

  Voor mij was het een zeer waardevolle tijd. Ik ben geïnspireerd geraakt om eens fundamenteel anders te gaan denken en te gaan doen. Dat gedachtengoed heb ik meegenomen uit deze cursus.”

  Joost Engel
  KNO-arts