Leergang Ziekenhuisfinanciën

De zesdaagse leergang Ziekenhuisfinanciën geeft inzicht in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de medische staf. Deze leergang wordt al zo’n twintig jaar lang gegeven en biedt een combinatie van onontbeerlijke basiskennis en inzicht in de meest actuele ontwikkelingen.

Na het volgen van de leergang Ziekenhuisfinanciën kom ik in gesprekken met financieel specialisten nu beter voor de dag.

Het gaat er niet om dat u zelf een financieel specialist wordt, maar dat u er voldoende van weet om uw rol als medisch manager, afdelingshoofd, bestuurder van een MSB of medische staf, penningmeester van een maatschap, e.d. naar behoren te kunnen vervullen. Na afloop van deze cursus bent u een veel betere gesprekspartner voor de financieel specialisten in uw omgeving.

 

 • De leergang biedt een overzicht van de belangrijkste aspecten van de bedrijfseconomie van algemene en academische ziekenhuizen en GGZ. Enerzijds wordt uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de medisch specialistische zorg in ons land gefinancierd wordt. Anderzijds wordt diep ingegaan op de financiële besturing van ziekenhuizen en medische staf.

  De cursus is interactief van karakter en sterk praktijkgericht. De actualiteit in de wet- en regelgeving komt zeer uitvoerig aan bod, mede aan de hand van praktische casussen, die ook door de deelnemers zelf kunnen worden ingebracht. Zie voor meer informatie over de inhoud en de programmaopbouw de cursusbrochure.

  Incompany
  Deze cursus kan, al dan niet in aangepaste vorm, ook incompany worden aangeboden.

  Liever een kortere variant? Volg dan de beknopte cursus.

 • Prijs
  leden FMS én VvAA: € 3.395,-
  niet-leden: € 3.695,-

  Duur
  zes keer twee dagdelen (13.30 – 20.30 uur)

  Aantal deelnemers
  tien tot zestien

  Accreditatie
  ABAN: 36 punten

  Cursuscoördinatie
  Julia Rog

  E julia.rog@academiems.nl
  T 030 – 247 43 96
  dinsdag t/m vrijdag

  Data, tijden en locatie

 • Naast de vaste cursusleider Jaap Doets treedt elke cursusdag een gastdocent op.

   

  Jaap Doets

  Jaap Doets

  Jaap Doets is werkzaam als senior consultant bij VvAA. Hij heeft veel ervaring met advisering en begeleiding van maatschappen, vakgroepen en medische staven bij de inrichting van hun organisatie, de bedrijfsvoering en het opzetten van zorgondernemingen. Hij is al sinds de jaren negentig als docent verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten en haar voorloper, de Stichting Managementscholing Medisch Specialisten. Jaap is arts en is voor zijn functie bij VvAA werkzaam geweest in de directe patientenzorg (o.a. als SEH-arts) en bij het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, de KNMG en Nefarma.

 • dick wong chungDick Wong Chung is KNO-arts in De Vijf Meren Kliniek. Hij volgde de 'Leergang Ziekenhuisfinanciën'.

  “Sinds enige tijd hebben we in participatie met het Spaarne Gasthuis een zelfstandige instelling voor KNO-heelkunde, waarvan ik het financieel beheer in mijn portefeuille heb. Met enige ervaring op dit vlak weet je vaak de hoofdlijnen wel, maar door de cursus maak je echt een verdiepingsslag. Zoals bij het beoordelen van een jaarrekening. Door diverse verslagen te bekijken met iemand die er verstand van heeft, pik je toch veel meer op. Die kennis kun je weer gebruiken bij het opstellen van je eigen jaarrekening.

  Een ander voorbeeld is inzicht in de complexiteit van kostentoerekening. Zo is het erg lastig te bepalen hoeveel een OK-uur in het ziekenhuis kost. Ook hierover geven de docenten zeer helder en duidelijk uitleg.

  Ik vind de cursus echt een aanrader, want ook in gesprekken met financieel specialisten kom je beter voor de dag. Of je nu spreekt met verzekeraars of controllers van het ziekenhuis, of dat je voor werkkapitaalfinanciering naar de bank gaat, het praat een stuk gemakkelijker als je zelf meer kennis in huis hebt.”

  Dick Wong Chung
  KNO-arts