Management van vakgroep of maatschap

De Academie verzorgt zeer regelmatig verzoeken om scholing van vakgroepen en maatschappen in het management van de eigen vakgroep c.q. maatschap. De vraag kan ook komen van ziekenhuizen of medische staven.

Inhoud
De inhoud is in principe gelijk zijn aan het programma, dat in open inschrijving wordt aangeboden, maar wordt altijd aangepast aan de behoeften van de opdrachtgever. Daardoor kunnen accenten verschillen of kunnen naar wens bepaalde aspecten meer worden uitgediept. In de regel zal ook worden afgesloten met gezamenlijke werkafspraken. Desgewenst kan de trainer ook een rol vervullen als adviseur en teamcoach van de vakgroep c.q. maatschap.

De cursus omvat de volgende aspecten, die elk meer of minder kunnen worden uitgediept:

  • Zelfanalyse van de groep
  • Onderlinge samenwerking en conflicthantering
  • Organisatie, taakverdeling, rapportage
  • Elkaar feedback geven
  • Efficiënt vergaderen (evt. in combinatie met observatie van een vergadering)
  • Visie en beleid

De cursus is zeer praktisch; gericht op zaken, die direct kunnen worden aangepakt en verbeterd.

Doelgroep
Hele vakgroepen of maatschappen van medisch specialisten in algemene en academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen en overige organisaties, die medisch specialistische zorg leveren, (zoals categorale zorgaanbieders of zelfstandige klinieken).

Docenten
De docenten hebben zeer veel ervaring in het begeleiden van vakgroepen en maatschappen en het trainen van medici. Waar nodig kan een trainingsacteur worden ingezet. De Academie werkt hierin nauw samen met VvAA Opleidingen & Teamcoaching.