Leergang Management voor medici

Deze postdoctorale leergang vormt een mooie mix van algemene informatie en persoonlijke vorming.

In de postdoctorale leergang Management voor medici passeren alle aspecten van het management van ziekenhuizen en overige zorginstellingen de revue. Aan de orde komen landelijke ontwikkelingen, beleid en strategie, leiderschap, bedrijfseconomie, marketing, kwaliteitszorg, management van professionals, organisatievormen e.d.

De leergang wordt aangeboden in samenwerking met de afdeling Tranzo van de Universiteit van Tilburg. De inschrijving voor de 24ste editie, die start op 10 september 2018, is inmiddels geopend.

 

 • Het programma is bestemd voor medici in algemene en academische ziekenhuizen, GGZ, eerste lijn en overige zorginstellingen, die een parttime functie hebben of ambiëren als medisch manager of stafbestuurslid. Het bestaat uit een combinatie van colleges, zelfstandig werken in kleine groepen, intervisie, vaardigheidstraining en een aantal huiswerkopdrachten. In de opdrachten staat het toepassen van de theorie op, en het toetsen aan de eigen praktijk centraal.

  Studiebelasting
  Extra studiebelasting inzake voorbereidingstijd en huiswerk: vier tot acht uur leestijd en huiswerk per module.

  Intakegesprek
  Na inschrijving wordt contact opgenomen voor een intakegesprek. Dit is onder meer bedoeld om de verwachtingen over en weer nader af te stemmen. Deelnemers ontvangen naast het programma een aantal boeken en toegang tot een beveiligde pagina vanwaar het cursusmateriaal kan worden gedownload.

 • Prijs
  inclusief boeken, exclusief kosten verblijfsarrangement
  leden FMS én VvAA: € 9.750,-
  niet-leden: € 10.150,-

  Duur
  40 dagdelen in 8 modules van 2 dagen met avond en overnachting (altijd maandag en dinsdag)

  Aantal deelnemers
  maximaal 24

  Accreditatie
  ABAN: 40 punten
  NVZA op aanvraag

  Cursuscoördinatie
  Anita van Amerongen

  E anita.amerongen@academiems.nl
  T 030 – 247 41 97
  maandag en dinsdag

  Data, tijden en locatie

 • Onder leiding van Piet-Hein Buiting treedt in de leergang een groot aantal hooggekwalificeerde docenten op.

  Docenten en sprekers Management voor medici

   

  Piet-Hein Buiting

  Piet-Hein Buiting

  Piet-Hein Buiting is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en heeft een zeer ruime ervaring als ziekenhuisbestuurder in diverse ziekenhuizen, waaronder Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis. Daarvoor bekleedde hij diverse staffuncties, onder meer bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Hij heeft altijd een groot aantal nevenfuncties vervuld, onder meer als voorzitter van de Santeon Ziekenhuizen, als lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie, nu RGS, en als lid van het dagelijks bestuur van de OOR Oost-Nederland. Hij heeft eveneens al ruim twintig jaar onderwijservaring, onder meer als docent bij Tranzo (Universiteit Tilburg) en docent en programmaleider bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Hij heeft eveneens ervaring als toezichthouder. Piet-Hein Buiting is opgeleid als arts, historicus en bedrijfskundige.

 • evert-jan de kruijfEvert-Jan de Kruijf is internist in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Hij volgde de leergang ‘Management voor medici’.

  “Wanneer je wordt gekozen tot stafvoorzitter van een ziekenhuis, kom je als dokter in een leidinggevende positie waar je meestal niet voor bent opgeleid. Je doet veel dingen intuïtief, meestal gaat dat goed, maar eigenlijk wil je meer weten. Ik had behoefte aan verdieping en heb de cursus gedaan, mede om meer tools te krijgen.

  Buitengewoon inspirerend waren de sprekers uit allerlei hoeken van de gezondheidszorg. De informatie over de werking en het functioneren van de gezondheidszorg in Nederland was heel leerzaam. In praktisch opzicht werk je gedurende de cursus aan een businessmodel. Echt relevant omdat het over je eigen onderdeel gaat.

  Wat mij vooral ook aansprak was de intervisiemogelijkheid, het sparren met collega-bestuurders. Je kon je eigen casuïstiek inbrengen waarop door anderen werd gereflecteerd.

  De uitstekende sfeer in de groep is iets wat me nog het meeste bijblijft. We gingen op een heel open wijze met elkaar in discussie. Ik vind de cursus zeer geschikt als je leidinggeeft, of je nu nog redelijk aan het begin van je carrière staat of al verder gevorderd bent.”

  Evert-Jan de Kruijf
  internist


  marieke van beugenMarieke van Beugen, revalidatiearts en medisch afdelingshoofd bij Adelante Zorggroep van het MUMC in Maastricht, volgde de leergang ‘Management voor medici’.

  “Bij mijn nieuwe baan als revalidatiearts werd ik ook manager van de afdeling. Aan mijn werkgever heb ik voorgesteld een opleiding te volgen om meer geschoold te zijn in managementtaken. De cursus Management voor medici is hiervoor zeer geschikt. Na elke cursusdag kom je blij weer thuis, met allerlei ideeën om weer verder te gaan.

  Veel zaken, bijvoorbeeld over leiderschap en communicatie, kun je direct toepassen in je werk. Algemene dingen koppelde de cursusleider telkens terug naar de praktijk. Het onderwerp dat mij persoonlijk bijzonder erg aansprak was verandermanagement. Met name hoe je een team moet aansturen wanneer je gaat veranderen.

  De vertrouwelijkheid, dat alles wat besproken wordt binnenskamers blijft, vond ik erg prettig. Hierdoor werd er in de groep heel veel met elkaar gedeeld en ook de sprekers durfden dieper op situaties in te gaan. Al met al vond ik de cursus ontzettend boeiend; gewoon heel jammer dat het afgelopen is. En daarin ben ik beslist niet de enige.”

  Marieke van Beugen
  revalidatiearts en medisch afdelingshoofd


  dorotee neumannDorotee Neumann is psychiater en volgde de leergang 'Management voor medici'.

  “Ik werd manager behandelzaken zonder dat ik veel van management afwist. Eigenlijk ben ik  er ingerold. Omdat de functie steeds meer is gaan inhouden en er zoveel veranderingen zijn, heb ik voor deze opleiding gekozen. De bijeenkomsten vind ik erg leerzaam; de gezondheidszorg wordt van vele kanten belicht. Sprekers, bijvoorbeeld iemand uit de bankwereld, een verzekeraar en een ondernemer die een eigen medisch bedrijf is begonnen, vertellen over hun ervaringen en haken in op de actualiteit.

  Er wordt veel aandacht besteed aan vernieuwingen binnen de gezondheidszorg en dat je daarvoor moet openstaan. Interessant vind ik ook dat gekeken wordt naar wat voor type manager je bent. Hoe kom je over, hoe ervaren anderen jou en hoe kun jij het beste mensen benaderen? In de avonduren zijn er intervisieblokken. In een vast groepje kun je een probleem inbrengen dat met veel respect wordt geanalyseerd door iemand die daar veel ervaring mee heeft. De cursus vormt een mooie mix van algemene informatie en persoonlijke vorming.”

  Dorotee Neumann
  psychiater


  damstra“De cursus is mij uitstekend bevallen. Er is een aantal buitengewoon interessante sprekers langsgekomen, die je anders nooit te horen en te spreken krijgt. Een breed spectrum van actuele onderwerpen passeerde de revue.”

  Robert Damstra, dermatoloog


  Han van der Zee testimonial MvM“De cursus vormt een goed fundament voor aankomende (vice) voorzitters en bestuurders, en legt een basis voor wie zich met management gaat bezighouden. Deze kennis van zaken geeft rust, waardoor ik niet meer aan het zwemmen ben.”

  Han van der Zee, uroloog


  julius“De landelijke trend dat de dokter actief deelneemt in het management, is ook bij ons zichtbaar. De cursus gaf mij als orthopedisch chirurg een goed inzicht in de verhoudingen tussen alle betrokkenen.”

  Julius Wolkenfelt, orthopedisch chirurg


  malesevic“De cursus Management voor medici sprak me zeer aan, met name ook de modulaire opbouw. Er is goed nagedacht over wat een manager dient te weten. Ik heb absoluut veel aan de opleiding gehad, ook aan de geselecteerde literatuur die werd aanbevolen.”

  Tatijana Malesevic, psychiater