Masterclass startende opleider

Bent u net aan de slag als (plaatsvervangend) opleider van een medische vervolgopleiding? Als startende opleider krijgt u te maken met verschillende opleidingsaspecten en een woud van regels, partijen, taken, afkortingen en het opleidingsjargon. Hierin uw weg vinden is nog een hele klus.

Deze masterclass geeft u inzicht in de belangrijkste kaders van de geneeskundige vervolgopleiding. Alles wat u als startende opleider zou moeten weten komt in één dag aan bod. U wordt meegenomen in regelgeving, opleidingsverplichtingen en een vertaalslag hiervan naar uw eigen opleidingspraktijk. Een belangrijk onderdeel is werken met een eigen verbetercyclus in de kwaliteit van opleiden.

 

 • Onderwerpen
  • De belangrijkste wet- en regelgeving
   Richt uw opleiding zodanig in dat u voldoet aan wat moet en wat mag.
  • De rol van de diverse betrokken partijen rondom medische vervolgopleidingen
   U heeft een beeld van de diverse partijen en kunt hun rol bij opleiden plaatsen.
  • Toepassing van regels op praktische zaken in uw opleiding
   U krijgt handvatten om op basis van verkregen inzicht uw opleiding “regelproef” te maken.
  • De Centrale Opleidings Commissie (COC): wat kan zij voor u betekenen?
   U krijgt inzicht in de rol en taken van de COC en wat zij voor u als opleider kan betekenen.

  Programma van de dag

  • Inleiding en kennismaking
  • Waar loop je als opleider tegenaan? Welke problemen zijn er rondom opleiden?
  • Wie doet wat in opleidingsland?
  • Samenhang tussen regelgeving en opleidingsplannen: wat betekent dit voor de inrichting van uw opleiding?
  • Wat heb ik al op orde en waarmee moet ik aan de slag: praktische handvatten voor opleidingsvraagstukken

  Incompany
  Deze masterclass is zeer geschikt om incompany georganiseerd te worden. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

  Organisatie
  De cursus wordt door de Academie georganiseerd in samenwerking met De Tweede Praktijk.

 • Prijs
  € 595,-

  Duur
  één dag van 9.00 – 17.00 uur

  Aantal deelnemers
  15 tot 20

  Accreditatie
  ABAN: 6 punten

  Cursuscoördinatie
  Julia Rog

  E julia.rog@academiems.nl
  T 030 – 247 43 96
  dinsdag t/m vrijdag

  Data, tijden en locatie

 • De cursusdag op 13 april werd verzorgd door Corry den Rooijen en Paetrick Netten; op 22 juni zijn Corry den Rooijen en Hein Brackel uw docenten.

   

  hein brackelDr. Hein Brackel
  is kinderarts-pulmonoloog in het Catharinaziekenhuis. Hij is opleider en voorzitter van de Centrale opleidingscommissie. Tevens heeft hij een jarenlange ervaring als lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie en vice-voorzitter van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen.

   

  paetrick netten

  Dr. Paetrick Netten
  is internist met jarenlange ervaring als opleider interne geneeskunde en nu opleider ziekenhuisgeneeskunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij is ruim tien jaar lid van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (voorheen MSRC), voorzitter van het concilium ziekenhuisgeneeskunde en is onder andere lid van de landelijke Adviescommissie Innovatie en Zorgberoepen en Opleidingen (ook bekend als Commissie Kervezee).

  corry den rooijenDrs. Corry den Rooijen
  is opleidingskundige. Zij leidde het MMV-deelproject ‘CanBetter’ en ‘Scherpbier 2.0’, gericht op de concretisering van competentiegericht opleiden en de efficiënte integratie daarvan in de dagelijkse praktijk. Momenteel is ze projectleider van het ‘Bewustzijnsproject’ en van het CGS-project ‘Ouderenzorg in de opleiding’ Tevens is Corry werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis als opleidingskundige. Ze is medeoprichter van De Tweede Praktijk, een trainings- en adviesbureau gespecialiseerd in professionalisering van de dagelijkse praktijk van medische vervolgopleidingen.
 • Deelnemers vonden het waardevol om wegwijs te worden gemaakt in de opbouw van regelgeving, terminologie en afkortingen van allerlei betrokken partijen. De vele praktische voorbeelden en tips uit de praktijk werden zeer op prijs gesteld.
  .
  “Ik heb inzicht gekregen in het doolhof van de aan de geneeskundige vervolgopleiding gerelateerde gremia.”

  “De interactie met (plaatsvervangend) opleiders van andere specialismen maken de dag compleet.”


  anne maria boschAnne Marie Bosch is algemeen chirurg in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Ze deed de ‘Masterclass startende opleider’.

   “Sinds enkele maanden ben ik opleider heelkunde/chirurgie en verder ben ik gevraagd voor het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidingscommissie. Je merkt dat er ontzettend veel op je afkomt. Wat moet ik allemaal doen, hoe krijg ik het geregeld?

  We zaten als opleiders van veel verschillende disciplines bij elkaar en je ervaart dat iedereen met hetzelfde gevoel rondloopt. Dan is het zeer prettig dat de veelheid van instanties eens op een rijtje wordt gezet en de onderlinge samenhang wordt benoemd. In een leuke spelvorm konden we er verder met elkaar over nadenken en discussiëren.

  De opzet van de cursus was gevarieerd en de sprekers waren heel kundig. De zwaarte van alles waar je tegenaan loopt werd duidelijk gemaakt; waar je echt energie in moet stoppen en wat min of meer vanzelf loopt. De grootste klus, het maken van het lokaal opleidingsplan, kwam ook aan bod. De docenten konden de aandacht uitstekend vasthouden, terwijl het best taaie stof is. Ik vond het een goedverzorgde cursus.”

  Anne Marie Bosch
  algemeen chirurg