Medisch leiderschap voor opleiders

Niets is mooier voor een opleider dan de eigen inzichten en ervaringen door te geven aan de volgende generatie medisch specialisten. In deze leergang leert u hoe u dat op het gebied van medisch leiderschap zo goed mogelijk kunt doen. Op die manier haalt u meer uit uw aios én uit uzelf!

Mijn aios zijn de beste!

Voorbereiding op de toekomst

Hoe bereid je aios voor op de toekomst? In 2025 levert een medisch specialist namelijk niet alleen de beste zorg, hij neemt ook zijn verantwoordelijkheid op terreinen als samenwerking, innovatie, preventie en doelmatigheid. Dat is slechts een aantal van de rollen die beschreven staan in het visiedocument Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten en wetenschappelijke verenigingen samen.

Hoewel het een containerbegrip is waar iedereen een mening over heeft, is het nut van medisch leiderschap om deze visie waar te maken voor de meeste medisch specialisten inmiddels wel duidelijk. Daar staat tegenover dat de vertaling naar de dagelijkse praktijk van opleiden soms nog te wensen over laat. Het rapport ‘Medisch Leiderschap in de medische vervolgopleiding’ van de Federatie Medisch Specialisten biedt een helpende hand en vormt een belangrijk referentiekader voor het programma voor opleiders, waarmee ze aios begeleiding kunnen geven op het gebied van medisch leiderschap.

Begin bij uzelf

Leiderschap begint bij jezelf door het maken van persoonlijke keuzes. Bent u er klaar voor om door zelfreflectie en samenwerking met collega-opleiders te groeien en te ontwikkelen? Kies dan voor dit programma. De eerste module op 12 december is aansluitend aan het MMV-congres in het Congrescentrum NBC in Nieuwegein.

 

 • Het programma neemt u als opleider op een unieke, actieve en persoonlijke manier mee in het proces van enerzijds functioneren als medisch leider en anderzijds het begeleiden van aios op dit thema.

  Ervaringsgericht leren

  Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘traditionele’ colleges of PowerPointpresentaties. In plaats daarvan komen op basis van ervaringsgericht leren de belangrijkste onderwerpen op een originele en inspirerende manier aan de orde, waarbij u als opleider wordt uitgedaagd en uit uw comfortzone gehaald. Dit wordt ondersteund door een interactief digitaal kennisplatform en tussentijdse(praktijk)opdrachten.

  Het programma bestaat uit drie modules:

  • Module 1: Medisch leiderschap; wat staat er op het spel?
  • Module 2: Wat wil ik bereiken en wat houdt mij hierin tegen?
  • Module 3: Vertaalslag naar de praktijk

  Doelgroep

  Medisch specialisten die werken als (plaatsvervangend) opleider van een medische vervolgopleiding in algemene en academische ziekenhuizen, GGZ-instellingen en categorale zorgaanbieders, die de ambitie hebben om als medisch leider een rolmodel te zijn voor hun aios en de uitdaging willen aangaan dit als ambassadeur in de dagelijkse praktijk uit te dragen.

  Organisatie

  De cursus wordt door de Academie georganiseerd in samenwerking met Better Future.

 • Prijs
  € 4.250,- inclusief verblijfsarrangement

  Duur
  drie modules van elk drie dagdelen, voorafgegaan door een startbijeenkomst

  Aantal deelnemers
  maximaal zestien opleiders op basis van aanmelding en selectie

  Accreditatie
  22 punten (ABAN)

  Cursuscoördinatie
  Anita van Amerongen

  E anita.amerongen@academiems.nl
  T 030 – 247 41 97
  maandag en dinsdag

  Data, tijden en locatie

 • Salmaan Sana

  Salmaan Sana

  Salmaan Sana werkt als opleidingsontwikkelaar en verandermanager voor Better Future. Hij heeft ruim twaalf jaar ervaring in het ontwikkelen, organiseren en mogelijk maken van leiderschapsprogramma’s voor diverse organisaties en klanten. Hij is speciaal gericht op het stimuleren van zorgprofessionals om hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, invloed uit te oefenen op hun zorgomgeving en voorop te lopen in vernieuwing.

  Salmaan heeft een achtergrond in geneeskunde en onderwijs in de gezondheidszorg, en stond aan de wieg van diverse bedrijven, stichtingen en evenementen. Hij maakt zich sterk voor de verbetering van de gezondheidszorg van binnenuit en het ontwikkelen van programma’s die dit mogelijk maken.


  Overige docenten

  Naast de vaste cursusleider Salmaan Sana treedt elke module een gastdocent op: Carina Hilders, Marian Mourits en Michael van Balken. Daarnaast worden onderdelen van het programma verzorgd door specialisten op verschillende deelgebieden en trainers van leiderschapsvaardigheden.

 •  

   


  Marijke Eurelings, neuroloog en opleider in het Spaarne Gasthuis, organiseerde samen met de Federatie een inspiratiesessie voor opleiders als opwarmer voor de training Medisch leiderschap voor opleiders.

  “De individualisering van de opleiding vraagt van de leden van de opleidingsgroep om stil te staan bij de wensen van de aios over diens opleiding. Vroeger volgden zij een vast programma, nu is het uitgangspunt wat voor competenties iemand heeft of wil ontwikkelen en wordt het programma daarop aangepast. Dit is een heel andere kijk op opleiden: niet langer gericht op wat de opleider belangrijk vindt, maar op wat de aios wil bereiken.

  Naast een flexibele houding is het voor dit ‘dienend leiderschap’ nodig dat opleiders kritisch naar hun eigen rol kijken bij het opleiden van jonge dokters. Je moet je veel meer bewust zijn van wie je zelf bent, wat je kunt doen en geven op het gebied van sturing en feedback – en wat niet. Als degene die je opleidt een heel ander profiel wil ontwikkelen dan jij, moet je je durven afvragen wat je beter kunt overlaten aan een collega.

  Leiding geven en nemen kan alleen als je je leiderschapskwaliteiten kent en ontwikkelt. Daarom beveel ik de training Medisch leiderschap voor opleiders van harte aan.”

  Marijke Eurelings
  neuroloog en opleider in het Spaarne Gasthuis