Medisch management

Of medisch management nu een vaste functie is of elke paar jaar rouleert: in beide gevallen is het verstandig om te investeren in scholing van de betrokken medici. Management leer je in de eerste plaats al doende. Maar scholing kan dat leerproces aanzienlijk versnellen. De Academie verzorgt jaarlijks een groot aantal incompany cursussen medisch management, waarin een aantal basics van medisch management behandeld wordt.

Inhoud
Inhoud en omvang van de cursussen kunnen sterk variëren. De omvang loopt uiteen van 6 tot 20 dagdelen. Soms wordt gekozen voor een basiscursus in het eerste jaar en een vervolgcursus het jaar daarop. In het algemeen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Inrichting van het zorgstelsel en rol verzekeraars
 • Financiering van de zorg
 • Bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de afdeling
 • Beleid en strategie
 • Organisatie van het ziekenhuis en rol medische staf
 • Management van vakgroep c.q. maatschap en afdeling
 • Verbetering van zorgprocessen
 • Kwaliteitszorg
 • Verandermanagement
 • Leiderschap
 • Vergadertechniek
 • Onderhandelen
 • Samenwerking en conflicthantering

Organisatie
De opzet van de cursussen kan in overleg worden bepaald. Gekozen kan worden voor hele dagen, een combinatie van middagen en avonden, alleen avonden, of aansluitend op de werkdag (bijv. van 16.30 tot 21 uur). De cursus kan gecomprimeerd worden aangeboden (bijvoorbeeld in blokken van twee dagen of gespreid over een aantal maanden).

Groepen zijn bij voorkeur niet groter dan zo’n 15 tot 20 deelnemers, opdat er voldoende ruimte is voor interactie en oefenen. Bij de vaardighedentrainingen is het aan te bevelen om te werken met groepen van maximaal 10 tot 12 deelnemers. Eventueel kan de groep voor dat deel in tweeën worden gesplitst.

Assessments en coaching
De scholing kan desgewenst gecombineerd worden met assessments met betrekking tot medisch leiderschap. Deze worden in het algemeen uitgevoerd in samenwerking met het Carrièrecentrum Zorg. Daarnaast kan aan de deelnemers van een cursus, maar ook los daarvan, coaching worden aangeboden. De Academie beschikt over een aantal coaches, die zeer ervaren zijn in coaching van medisch specialisten. Naast individuele coaching biedt de Academie ook begeleide intervisie.

Doelgroep
De cursussen zijn bedoeld voor medisch specialisten en overige leden van medische staven met een part time managementfunctie als vakgroepvoorzitter, medisch manager van een afdeling of afdelingshoofd. Desgewenst kan de cursus (geheel of gedeeltelijk) gezamenlijk verzorgd worden voor medisch én bedrijfskundig managers.

Docenten
De Academie werkt met een groot aantal ervaren docenten, die elk specialist zijn op hun eigen onderdeel. Op onderdelen kunnen desgewenst ook docenten uit de eigen organisatie worden ingeschakeld voor het verzorgen van grotere (een dagdeel) of kleinere bijdragen (bijv. een half uur). Desgewenst kan de Academie ook voor een cursusleider zorgen. Als daar niet voor wordt gekozen, dan is het zeer aan te raden dat de organisatie zelf voor een procesbegeleider zorgt.