Training Omgaan met SOLK

Veel specialisten komen in hun praktijk in contact met patiënten met ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’ (SOLK). Het percentage poliklinische patiënten met onverklaarde klachten bedraagt voor neurologen, gynaecologen en reumatologen tenminste 40%. Goede arts-patiënt-communicatie is dé sleutel tot doelmatige medische zorg voor patiënten met SOLK. Wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten over dit verschijnsel en hoe benadert u een patiënt waarbij dit wordt geconstateerd? De Academie biedt in samenwerking met Erasmus MC een nieuwe, evidence-based training over omgaan met patiënten met dergelijke somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

Neuroloog dr. Els Vriens, Diakonessenhuis Utrecht/Zeist:

In het begin was het behoorlijk wennen. Nu ik een aantal maanden met de adviezen voor het effectief geruststellen heb gewerkt, blijkt het voor patiënten echt gemakkelijker te accepteren, wanneer het lichamelijk onderzoek niet afwijkend is.

Inhoud
De training bestaat uit enkele bijeenkomsten met steeds een interval van enkele weken om de vaardigheden in de eigen praktijk toe te passen. Aantal en duur van de sessies en de interval tussen de sessies kan in overleg bepaald worden. Er wordt gewerkt met kleine groepen onder begeleiding van twee ervaren trainers. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en is erop gericht artsen vertrouwd te maken met het toepassen van cognitief gedragstherapeutische technieken in de consultvoering gericht op patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. De training bestaat uit het aanbieden van korte theoretische fragmenten in combinatie met veel ruimte voor het oefenen van vaardigheden met eigen casuïstiek.

Deze cursus kan ook in open inschrijving worden gevolgd.

Lees hier het artikel in Trouw van 29 mei 2015 over begrepen vs onverklaarde klachten.

 • Anne Weiland

  Anne Weiland

  Anne Weiland (1959) is werkzaam voor de afdeling Interne Geneeskunde in het Erasmus MC en heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs aan huisartsen en medisch specialisten. Ze geeft trainingen aan aios en medisch specialisten in het omgaan met SOLK-patiënten. Daarnaast is ze bekend met het werken in de kliniek vanuit haar eerdere functie als hoofd van de sector Psychosociale Zorg in het Erasmus MC.

  Zij promoveerde op 30 september 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp ‘Communicatietraining voor medisch specialisten gericht op patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’.

  Medisch specialisten leren door deze training een efficiënt consult te voeren, waarbij ze zichzelf én de patiënt serieus nemen. Ze leren hun uitleg over de klachten af te stemmen op de patiënt, effectief gerust te stellen en onnodige onderzoeken te voorkomen. Ook wordt aandacht besteed aan de rapportage en communicatie met de huisarts. De training wordt door de artsen beoordeeld met een 9,3 vanwege de hoge praktische waarde voor hun alledaagse consulten.

  Naast haar werk in het Erasmus MC heeft ze een eigen praktijk, gericht op de coaching van medisch specialisten en aios.