ONLINE cursus Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg

Bij focus op kosten daalt de kwaliteit; bij focus op kwaliteit dalen de kosten.

Deze stelling maakt duidelijk dat artsen de leiding moeten nemen in de discussie over kwaliteit in relatie tot de bekostiging van zorg, opdat zij niet worden geregeerd door de boekhouders.

In deze cursus kijken we naar waarom het zorgstelsel is zoals het is, hoe het werkt en hoe de medisch specialist invloed kan uitoefenen op de betaalbaarheid van de zorg. Aan de hand van cases, animaties en artikelen kijken we naar de rollen van de zorgverzekeraar, de overheid, de patiënt en de medisch specialist.

 

 • E-learning
  Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken bieden we deze cursus online aan. Dat wil zeggen een beetje ‘blended’, want we starten en eindigen met een face-to-face-sessie. De cursus omvat een combinatie van verschillende vormen van kennisoverdracht, het uitvoeren van opdrachten en debat met docenten en tussen de cursisten onderling. In de digitale leeromgeving communiceren cursisten met elkaar en vragen zo nodig hulp aan begeleiders. De debatten worden begeleid door een e-moderator. Doordat cursisten op de door hen gewenste momenten kunnen inloggen en kunnen deelnemen aan de opdrachten en de discussies biedt deze cursus veel flexibiliteit.

  Programma
  Het programma start met een inhoudelijke bijdrage door één van de cursusdocenten. Voor de voorjaarscursus wordt deze verzorgd door dr. Michiel Schreuder en voor de najaarscursus door prof. dr. Patrick Jeurissen. De hierop volgende vier online modules beginnen op verschillende momenten in de tijd.

  Module 1: Het Nederlandse zorgstelsel
  Module 2: Kwaliteit en toegevoegde waarde
  Module 3: Kosten en bekostiging
  Module 4: Toegevoegde waarde in de eigen praktijk

  De cursus wordt afgesloten met een debatbijeenkomst onder leiding van een ervaren bestuurder. Tijdens deze bijeenkomst komt de kennis uit alle modules samen.

  Achtergrondinformatie
  Bericht in NTvG
   over een reviewartikel van Nederlandse onderzoekers waarin studies naar het stimuleren van kostenbewuste zorg op een rij zijn gezet.

  Brochure
  In de linkerkolom op deze pagina vindt u de uitgebreide cursusbrochure met meer achtergrondinformatie over de modules.

  Samenwerkingspartners
  Deze online cursus is ontwikkeld door drie partijen:

  • Celsus academie
   Academie voor betaalbare zorg, initiatief van het ministerie van VWS, in samenwerking met IQ healthcare, Radboudumc
  • Elevate Health
   Internationaal gerichte online learning academy van UMC Utrecht en Rijksuniversiteit Utrecht
  • Academie voor Medisch Specialisten
   Samenwerkingsverband van Federatie Medisch Specialisten, VvAA en instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Cursusdata
  Momenteel zijn nog geen cursusdata gepland.

  Studiebelasting
  vier keer vijf uur
  twee bijeenkomsten van twee uur

  Aantal deelnemers
  vijftien tot twintig

  Accreditatie
  ABAN: 6 punten

  Cursuscoördinatie
  Lisa Hoogendoorn

  E lisa.hoogendoorn@academiems.nl
  T 030 – 247 45 02
  maandag t/m donderdag

 • Medisch specialisten en aios (vol tarief)
  Medisch specialisten en aios die niet in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief kunnen zich inschrijven op de website van Elevate Health.

  Medisch specialisten betalen € 750,-.
  Aios betalen € 400,-.

  Aios die lid zijn van De Jonge Specialist (gereduceerd tarief)
  Aios die lid zijn van De Jonge Specialist kunnen zich inschrijven op de website van PAO Heyendael.

  Leden van De Jonge Specialist betalen € 300,-

  Aios Radboudumc (met opleidingsvoucher)
  Aios van het Radboudumc kunnen bij inschrijving hun opleidingsvoucher inwisselen. Dit kan op de website van PAO Heyendael.

 • Cursuscoördinator:
  Dr. Hilly Calsbeek,
  docent en senior onderzoeker bij IQ healthcare; coördinator onderwijs Celsus academie

  Docenten/sprekers onder anderen:

  Dr. Patrick Jeurissen,
  programmaleider Celsus academie en coördinator Strategie bij het ministerie van VWS

  Dr. Philip van der Wees,
  senior onderzoeker bij IQ healthcare en Celsus academie

  Prof. dr. Maroeska Rovers,
  hoogleraar evidence-based surgery, Radboudumc

  Prof. dr. Jan Kremer,
  gynaecoloog en hoogleraar patiëntgerichte innovatie, Radboudumc

  Dr. ir. Cees M. Vos,
  senior adviseur innovatiebeleid bij het ministerie van VWS

  Dr. Michiel Schreuder,
  kinderarts-kindernefroloog en medisch adviseur zorgverkoopteam Radboudumc

  Prof. dr. Bas Bloem,
  hoogleraar neurologie, Radboud Universiteit; oprichter Parkinson Centrum Nijmegen (ParC), MijnZorgNet en ParkinsonNet

  Dr. Marit Tanke,
  plaatsvervangend programmaleider Celsus academie en senior onderzoeker bij IQ Healthcare

  Drs. Bendert Gijzel,
  econoom, interim-bestuurder, adviseur en toezichthouder in de zorg

 • yara-backesYara Backes is arts-onderzoeker in het UMC Utrecht. Ze volgde de online cursus ‘Betaalbaarheid en kwaliteit van zorg’.

  “Deze cursus heb ik gevolgd om meer te leren over de financiering van de zorg. Hoe werkt het allemaal? Voor mij, als jonge dokter, had de cursus een heel goed instapniveau. Het begon heel basaal en ging steeds een stapje verder. Je krijgt een brede kijk op ons zorgstelsel en leert over kwaliteit, kosten en bekostiging van de zorg. Wekelijks was er een specifiek thema en kon je vragen stellen aan de betreffende docent.

  De cursus was grotendeels online, wat ik erg prettig vond. Ik reis veel met de trein en dan kun je de lessen gewoon onderweg doen, op je eigen moment. Het leuke was dat je met mede-cursisten kon discussiëren. Je chat met mensen die heel verschillende functies hebben, zoals specialisten, apothekers, arts-assistenten en paramedici. Zodoende kun je vanuit verschillende invalshoeken naar een bepaald probleem kijken.

  Tijdens de cursus doe je niet alleen veel basiskennis op, de lesstof is ook zeer praktijkgericht. Je ziet onderwerpen terugkomen in je dagelijks werk en leert met een kritische blik kijken naar de zorg om je heen.”

  Yara Backes
  arts-onderzoeker UMC Utrecht