Organiseren en managen van maatschap en vakgroep

Hoe kom je tot een optimaal georganiseerde maatschap of vakgroep?

Werken in een maatschap biedt vele voordelen: de collegialiteit; elkaar raadplegen en naar elkaar doorverwijzen; de afnemende kwetsbaarheid (samen sta je sterk); de complementariteit van talenten; het ontbreken van ondergeschiktheid; het delen van lief en leed; de mogelijkheden om parttime te werken; de ruimte om vakanties waar te nemen; de gezamenlijke inkoop; de gezelligheid. Het zijn de aspecten die maten aan het begin van de samenwerking vooral op het oog hebben. Maar dergelijke voordelen zijn alleen te genieten als u de maatschap op twee niveaus goed heeft georganiseerd: de bovenstroom (taakverdeling, mandatering, overleg, rapportage, bestuursstructuur) en de onderstroom (openheid, omgaan met meningsverschillen en conflicten, solidariteit, elkaar aanspreken).

 

 • “Hoe ga je om met verschillen in talenten en inzet?”
  “Wat is de ideale bestuursvorm voor mijn maatschap?”
  “Hoe voorkom je dat mandaten leiden tot eilandvorming?”

  In deze training leert u hoe u op twee niveaus, de onder- en de bovenstroom, de maatschap of vakgroep op een efficiënte en plezierige wijze kunt aansturen en managen. Na de training kunt u onder andere:

  • een analyse maken van het eigen team, met inzicht in welke fase van samenwerking uw maatschap verkeert;
  • de manieren en richtlijnen noemen om een goede samenwerking op te zetten en te onderhouden;
  • verwachtingen expliciteren, waardering uitspreken, elkaar aanspreken; omgaan met weerstanden;
  • conflicten tijdig zien aankomen en oplossen;
  • een taakverdeling maken plus bijbehorende mandatering;
  • een bestuurs- en rapportagestructuur opzetten.

  In opdracht
  Wij kunnen deze training voor uw vakgroep en/of maatschap ook op maat aanbieden.

  VvAA Opleidingen & Teamcoaching
  De Academie organiseert deze training in samenwerking met VvAA Opleidingen & Teamcoaching.

 • Prijs
  leden VvAA: € 525,-
  niet-leden: € 565,-

  Duur
  een dag, van 9.30 – 17.00 uur

  Aantal deelnemers
  8 tot 12

  Accreditatie
  ABAN: 6 punten

  Cursuscoördinatie
  Anita van Amerongen

  E anita.amerongen@academiems.nl
  T 030 – 247 41 97
  maandag t/m donderdag

  Data, tijden en locatie

 • fred“De docent had de haast briljante gave om iedereen van het gemêleerde gezelschap bij de discussies te betrekken. Het is dus geen cursus waarbij je achterover leunt en alles maar aanhoort. Nee, je moet echt aan de bak en dat is een groot voordeel.”

  Fred van der Linden, vaat/longchirurg


  willem“De cursus heeft me geleerd hoe je bepaald gedrag moet interpreteren. Bijvoorbeeld de ‘onderstroom’ die te maken heeft met sfeer en pressie binnen de groep. Ik weet daar nu doelgericht op te reageren.”

  Willem Rinsem, maag/darmchirurg


  gunnar“Het krachtige van de cursus vind ik dat er heel ruim aandacht werd besteed aan de vraag hoe je de relaties onderling kunt verbeteren, bijvoorbeeld tussen jonge specialisten en de oudere generatie.”

  Gunnar Andriesse, arts-microbioloog