Persoonlijke effectiviteit in de zorg

Door zorgvuldig en bewust de knelpunten en kwaliteiten van het persoonlijke functioneren onder de loep te nemen, kun je tijd en energie besparen.

Doe ik wel dat wat ik ook echt wil doen?

Dit is één van de vragen die aan de orde komen in de driedaagse training ‘Persoonlijke effectiviteit in de zorg’. Het zijn altijd bijzondere bijeenkomsten, zo blijkt ook uit de reacties van de deelnemers achteraf. Je kunt de training vergelijken met een pitstop die autocoureurs maken. In de hectische praktijk schiet het er nog al eens bij in om even stil te staan en te kijken naar het eigen functioneren waardoor bepaalde obstakels keer op keer terugkeren.

Tijdens de training wordt in een groep van maximaal acht deelnemers die allen werkzaam zijn binnen de zorg, op een veilige, gestructureerde en intensieve wijze gekeken naar het eigen functioneren en dat van de anderen. Een reactie van een deelnemer: “Dit zou elke collega zichzelf moeten gunnen …“.

 

 • De training is opgebouwd uit verschillende ‘blokken’ die logisch in elkaar overlopen: Wie ben ik en wat doe ik? Wat wil ik eigenlijk écht? Waar ga ik mij concreet op richten en (heel belangrijk): hoe doe ik dat met minder moeite en méér resultaat?
  .
  Inhoud
  Analyseren werkomgeving:

  • krachtenvelden
  • (lastige) collega’s
  • veranderingen
  • patronen van samenwerking

  Analyseren eigen functioneren:

  • innerlijke overtuigingen (paradigma’s)
  • persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen
  • ingesleten gewoonten en ambities

  Communicatieve vaardigheden:

  • non-verbaal
  • interventietechnieken
  • expliciteren van verwachtingen
  • feedback geven en vragen
  • omgaan met weerstand
  • voorkomen en oplossen van conflicten

  Opzet
  De training ‘Persoonlijke effectiviteit in de zorg’ is, zoals kenmerkend voor onze cursussen, vooral praktisch van aard. Ze bestaat uit drie dagen. Eerst volgt u twee dagen een programma dat aaneengesloten is met avondprogramma en een overnachting; zo kan intensief worden gewerkt in een van de dagelijkse beslommeringen afgesloten situatie. Tot slot nog een derde dag waarin de praktijkopdracht die aan het einde van de tweede dag gekozen is wordt besproken, en er ruimte is voor herhaling en verdieping.

  Deelnemers
  De groepsgrootte is maximaal acht deelnemers. Zo krijgt iedereen de persoonlijke aandacht die bij de onderwerpen van deze leergang hoort en kan er praktisch te werk worden gegaan, onder andere met een trainingsacteur. Omdat de deelnemers uit hetzelfde ‘werkveld’ komen als u, met haar eigen taal en cultuur, is er veel herkenning en begrip onderling.

  Resultaat
  U leert de verworven persoonlijke inzichten te verankeren in bewustwording van het eigen handelen. U ontdekt welke resultaten u kunt bereiken als u uw eigen invloed beter, handiger en effectiever inzet. U maakt zelf weloverwogen keuzes om uw gedrag te veranderen vanuit uw eigen waarden, overtuigingen en identiteit. Dat zijn de sturende mechanismen in ons denken en doen. Doordat inzicht en bewustwording worden gevolgd door concreet toepasbare tips en omdat er wordt geoefend met een acteur, zult u de opgedane kennis makkelijk en snel in uw dagelijkse praktijk toepassen.

  VvAA Opleidingen & Teamcoaching
  Deze training wordt georganiseerd door de Academie in samenwerking met VvAA Opleidingen & Teamcoaching.

 • Prijs
  leden VvAA: € 2.075,-
  niet-leden: € 2.295,-

  Duur
  drie dagen

  Aantal deelnemers
  maximaal acht

  Accreditatie
  ABAN: 20 punten

  Cursuscoördinatie
  Janis Landsbergen

  E janis.landsbergen@academiems.nl
  T 030 – 247 45 02
  maandag t/m woensdag en vrijdag

  Data, tijden en locatie

 • Remco Heukels

  Remco Heukels

  Remco Heukels verzorgt inmiddels meer dan vijftien jaar trainingen op het gebied van het ‘tweede vak’ van de moderne medicus en richt zich vooral op praktisch toepasbare managementvaardigheden.

  Daarnaast is hij gespecialiseerd  in de volgende trainingsthema’s: Persoonlijke Effectiviteit, Overtuigend Overkomen, Non verbale communicatie, Effectief communiceren, Presentatietechnieken en Onderhandelingsvaardigheden.

  Vanaf 2004 werkt hij voornamelijk binnen de gezondheidszorg en geeft hij onder andere via de Academie trainingen aan (aankomend) medisch specialisten en paramedici.

  Hij kan helder en vlot analyseren waar een cursist aan effectiviteit kan winnen in de werksituatie, zonder daarbij in theoretische modellen te vervallen. Hij verschaft inzicht en laat dat volgen door korte, praktische oefeningen.

  Daarnaast functioneert Remco regelmatig als gespreksleider en dagvoorzitter op congressen en symposia.

 • Inge de Boer (2)Inge de Boer, kinderarts-neonatoloog in het Diakonessenhuis te Utrecht, volgde de cursus ‘Persoonlijke effectiviteit in de zorg’.

  “Vanuit een innerlijk enthousiasme denk ik vaak mee met projecten en voor je het weet, ligt het dan ook op je bordje. Op een gegeven moment kon ik al die klussen niet meer voor de volle honderd procent afmaken. Dat is heel frustrerend en erg vermoeiend.

  De cursus heeft mij vooral inzicht gegeven in mijn eigen rol in het hele patroon. Het meest is mij bijgebleven dat als je een gedragsverandering wilt bereiken, je ook je eigen gedrag moet veranderen. Dat is me gelukt en het heeft ook het gewenste effect gehad. Na een herverdeling van taken neem ik nu wat meer afstand. Dat maakt het echter wel weer een stukje minder leuk. Gelukkig gaf de docent heel goed aan dat als je verandert, je ook weer op zoek moet gaan naar een nieuwe balans.

  De kracht van zo’n cursus is toch om daar te zitten en alles te doorleven. Even uit je systeem worden gehaald. Daarbij tref je mensen met dezelfde vraagstellingen in hun carrière, waarin je veel herkent. Bemoedigend!”


  rianne“Voor mijzelf lag er de uitdaging hoe ik de combinatie van onderzoek en klinisch werken behapbaar kan maken. De praktijkverhalen, gecombineerd met de theoretische ideeën daarachter, waren echt verhelderend.”

  Rianne Klaassen, psychiater


  maarten“Ik wilde wat meer tools hebben om in werksituaties gedaan te krijgen wat er dient te gebeuren. En hoe houd je in een werksituatie waarin productie telt, toch de menselijke maat in het oog?”

  Maarten Buimer, gynaecoloog