Specialisten in communicatie (in opdracht)

In veel ziekenhuizen zien we de aandacht voor patiëntgericht werken -en dus ook communiceren- toenemen. Naast medische kennis en ervaring heeft vooral uw manier van communiceren veel invloed op de opbouw van een effectieve behandelrelatie.

In de dagelijkse praktijk valt het niet altijd mee om ook op dit punt goed uit de verf te komen. Dat komt door factoren als hoge verwachtingen, mondige(r) patiënten, afstemming met collega’s en andere disciplines. Toegenomen eisen op organisatiegebied en de regelmatig ervaren tijdsdruk spelen daarbij mee. ‘Specialisten in communicatie’ biedt u de mogelijkheid uw communicatievaardigheden te versterken of weer eens op te poetsen. Met als doel dat zowel de patiënt als u zelf te midden van dit krachtenveld tevreden kan zijn over het contact en de verdere gang van zaken.

Wat levert effectiever communiceren op voor zowel de patiënt als mijzelf?

– Met welke ‘tools’ houd ik de regie over het gesprek en mijn spreekuur?
– Hoe kan ik de patiënt laten zien en merken dat ik aandacht heb en luister?
– Hoe kan ik zowel met mijn woorden als met mijn lichaamstaal optimaal contact maken, terwijl het minder tijd kost?
– Wat is de invloed van de opstelling in mijn spreekkamer op de sfeer en de communicatie?
– Hoe kan ik omgaan met irritaties en zo klachten over bejegening en handelen zoveel mogelijk voorkomen?

De cursus is vooral praktijkgericht; het dagelijks werk van de deelnemers vormt het uitgangspunt. U krijgt achtergrondinformatie, adviezen en praktische tips voor een patiëntgerichte én efficiënte manier van communiceren. We illustreren deze met filmfragmenten en oefenen in praktijksimulaties met een ervaren acteur. De inbreng van de deelnemers is hierbij de leidraad. Bijzonder is de extra aandacht voor de non-verbale kant. Uit onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte non-verbaal verloopt, zonder gesproken tekst. Ervaren medisch specialisten hebben vaak wel oog voor -duidelijke- non-verbale signalen bij de patiënt en het ‘lezen’ daarvan. Aandacht voor de meer subtiele signalen blijkt lastiger. Daarnaast wordt de eigen lichaamstaal vaak niet doelgericht ingezet als communicatiemiddel.

Deze nascholing reikt u communicatietechnieken aan die u direct in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen. U communiceert effectiever zonder dat het meer tijd kost. U luistert actief en met aandacht naar de patiënt maar houdt de regie over het gesprek en over uw spreekuur. Dit kan ú meer werkplezier opleveren en een patiënt die zich gehoord en gezien voelt.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat maakt van ‘De patiënt centraal’ echt een begrip met inhoud? (het verschil tussen patiëntvriendelijk en patiëntgericht);
 • De winst van patiëntgericht communiceren voor zowel arts als patiënt;
 • ‘Tools’ om de regie te houden over gesprek en spreekuur;
 • Laten zien en merken dat u aandacht hebt en luistert;
 • Zowel met woorden als met lichaamstaal optimaal contact maken, terwijl het minder tijd kost.
 • De invloed van de opstelling in de spreekkamer op sfeer en communicatie;
 • Hoe op een bevredigende manier om te gaan met irritaties en klachten, om verdere escalatie voor te zijn en de relatie goed te houden.

Accreditatie
ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing) : 9 punten

 • Helma Westerhof

  Helma Westerhof

  Ervaring en achtergrond

  Als communicatietrainer en –adviseur heb ik ruim twintig jaar ervaring met het trainen van artsen, juristen en andere professionals. Mijn stokpaardjes en expertisegebieden zijn: (non-verbale) communicatietechnieken, consultvoering, Samen Beslissen, klant- en patiëntgericht communiceren en effectief feedback geven en ontvangen. Over deze onderwerpen geef regelmatig cursussen en spreek ik op symposia in binnen- en buitenland.

  Visie en werkwijze

  Veel specialisten zouden graag wat meer grip op hun consulten hebben en/of met meer gemak communiceren. Ze lopen soms behoorlijk uit of verliezen tijdens het consult de structuur uit het oog. Of ze krijgen kritiek van patiënten en ook van collega’s op hun manier van communiceren. Andere specialisten geven de indruk vooral zakelijk en zonder empathie hun werk te doen, terwijl ze die betrokkenheid zeker wel voelen. Tijdsdruk en werkdruk doen daar ook geen goed aan. Toch kost goed, effectief en betrokken communiceren niet meer tijd en energie. Integendeel; het levert juist tijd, energie en meer werkplezier op.

  Elke communicatiestijl heeft sterke punten en valkuilen. Het is de kunst deze op te merken in uw eigen manier van werken. Samen kunnen we zien waar u vastloopt in uw consulten, waar uw energielekken zitten en waar de omgang met de patiënt minder soepel loopt en … vooral wat u daar effectief aan kunt doen. Een camera kan daar een mooi en effectief hulpmiddel bij zijn. Het terugkijken van uw spreekuur levert vaak al een schat aan bruikbare informatie op. We kunnen dit ook in de vorm van een gesprek doen waarin u lastige situaties beschrijft.

  Ik houd van snel en doelgericht werken, met empathie en humor. In de vertrouwelijke sfeer van het persoonlijke contact kunnen we vlot tot de kern komen. In de eerste sessie inventariseren we welke situaties en gesprekken u lastig vindt en krijgt u concrete aanwijzingen hoe u het anders kunt doen. Drie of vier ontmoetingen zijn meestal voldoende om weer met plezier en energie uw werk te doen. Eventueel gevolgd door een terugkomsessie na circa een half jaar.

  Praktische gegevens

  Helma Westerhof (drs.)
  PQ Consult
  Stadhouder Willem II laan 18
  1411 ER Naarden
  T: 035 694 27 42
  M: 06 543 54 017
  E: info@pqconsult.nl
  www.pqconsult.nl

   

 • bemmel“Vooraf had ik al bewust over dit onderwerp nagedacht. Een terugkoppeling van iemand die er professioneel mee bezig is, ideeën bevestigt en nog wat tools aanreikt, heeft zeker een meerwaarde.”

  Thomas van Bemmel, internist-vasculair geneeskundige