Specialisten in communicatie

In veel ziekenhuizen zien we de aandacht voor patiëntgericht werken -en dus ook communiceren- toenemen. Naast medische kennis en ervaring heeft vooral uw manier van communiceren veel invloed op de opbouw van een effectieve behandelrelatie.

In de dagelijkse praktijk valt het niet altijd mee om ook op dit punt goed uit de verf te komen. Dat komt door factoren als hoge verwachtingen, mondige(r) patiënten, afstemming met collega’s en andere disciplines. Toegenomen eisen op organisatiegebied en de regelmatig ervaren tijdsdruk spelen daarbij mee. ‘Specialisten in communicatie’ biedt u de mogelijkheid uw communicatievaardigheden te versterken of weer eens op te poetsen. Met als doel dat zowel de patiënt als u zelf te midden van dit krachtenveld tevreden kan zijn over het contact en de verdere gang van zaken.

Wat levert effectiever communiceren op voor zowel de patiënt als mijzelf?

“Met welke ‘tools’ houd ik de regie over het gesprek en mijn spreekuur?”
“Hoe kan ik de patiënt laten zien en merken dat ik aandacht heb en luister?”
“Hoe kan ik zowel met mijn woorden als met mijn lichaamstaal optimaal contact maken, terwijl het minder tijd kost?”
“Wat is de invloed van de opstelling in mijn spreekkamer op de sfeer en de communicatie?”
“Hoe kan ik omgaan met irritaties en zo klachten over bejegening en handelen zoveel mogelijk voorkomen?”

Inhoud
De cursus is vooral praktijkgericht; het dagelijks werk van de deelnemers vormt het uitgangspunt. U krijgt achtergrondinformatie, adviezen en praktische tips voor een patiëntgerichte én efficiënte manier van communiceren. We illustreren deze met filmfragmenten en oefenen in praktijksimulaties met een ervaren acteur. De inbreng van de deelnemers is hierbij de leidraad. Bijzonder is de extra aandacht voor de non-verbale kant. Uit onderzoek blijkt dat het grootste gedeelte non-verbaal verloopt, zonder gesproken tekst. Ervaren medisch specialisten hebben vaak wel oog voor -duidelijke- non-verbale signalen bij de patiënt en het ‘lezen’ daarvan. Aandacht voor de meer subtiele signalen blijkt lastiger. Daarnaast wordt de eigen lichaamstaal vaak niet doelgericht ingezet als communicatiemiddel.

Resultaat
Deze nascholing reikt u communicatietechnieken aan die u direct in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen. U communiceert effectiever zonder dat het meer tijd kost. U luistert actief en met aandacht naar de patiënt maar houdt de regie over het gesprek en over uw spreekuur. Dit kan ú meer werkplezier opleveren en een patiënt die zich gehoord en gezien voelt.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen

 • Wat maakt van ‘De patiënt centraal’ echt een begrip met inhoud? (het verschil tussen patiëntvriendelijk en patiëntgericht);
 • De winst van patiëntgericht communiceren voor zowel arts als patiënt;
 • ‘Tools’ om de regie te houden over gesprek en spreekuur;
 • Laten zien en merken dat u aandacht hebt en luistert;
 • Zowel met woorden als met lichaamstaal optimaal contact maken, terwijl het minder tijd kost.
 • De invloed van de opstelling in de spreekkamer op sfeer en communicatie;
 • Hoe op een bevredigende manier om te gaan met irritaties en klachten, om verdere escalatie voor te zijn en de relatie goed te houden.

 

 • Helma Westerhof

  Helma Westerhof

  Helma Westerhof (1957) is communicatietrainer en –adviseur. Zij heeft meer dan 15 jaar ervaring met het trainen van artsen, juristen en andere professionals.

 • bemmel“Vooraf had ik al bewust over dit onderwerp nagedacht. Een terugkoppeling van iemand die er professioneel mee bezig is, ideeën bevestigt en nog wat tools aanreikt, heeft zeker een meerwaarde.”

  Thomas van Bemmel, internist-vasculair geneeskundige