Tijdbesparend vergaderen

Het hoort bij het werk van de zorgprofessional: overleg en besluitvorming. Samenwerkingsverbanden worden zowel groter als intensiever en veel zorgprofessionals hebben te maken met tijdrovende en inefficiënte besluitvormingsprocessen.

Opvallend is tegelijkertijd de geringe aandacht voor mogelijke verbeteringen in de besluitvorming. Er zijn andere manieren om tot glasheldere besluiten te komen zonder de geijkte vergadering. Of om deze processen efficiënter te laten verlopen.

Hoe kunnen we onze spaarzame vergadertijd zo effectief mogelijk benutten?

“Hoe voorkomen we dat elk besluit later opnieuw ter discussie wordt gesteld”?
“Hoe houden we alle hoofd- en bijzaken gescheiden?”
“Zijn er niet wat handige spelregels beschikbaar?”

Inhoud
In deze pragmatische training wordt op interactieve wijze ingegaan op de achtergrond van stroperige besluitvorming. Daarnaast ontvangt u tal van tips en adviezen die een efficiënte besluitvorming kunnen bespoedigen, zoals:

 • Alternatieven voor vergaderen
 • Besluitvorming als onderhandelingsproces
 • Omgaan met veelpraters, niets-zeggers, machtswellustelingen en eromheenpraters
 • Collega’s alert en betrokken houden
 • Omgaan met verantwoordelijkheid-vermijdend gedrag
 • De kunst van het maken en nakomen van afspraken

Deze training wordt door de Academie in samenwerking met VvAA georganiseerd waardoor de training ook open staat voor paramedici.

Resultaat
U leert om efficiënt en effectief verschillende manieren van besluitvorming te hanteren, en om uw organiserend vermogen te vergroten.

In opdracht
Wij kunnen deze training ook voor uw organisatie en/of samenwerkingsverband op maat aanbieden waardoor deze training ook open staat voor andere medische professionals en paramedici.

 

 • Mascha Gibbs-de Ridder

  Mascha Gibbs-de Ridder

  “In mijn ogen worden trainingsdoelstellingen bereikt door het creëren van een veilig klimaat, interactieve deelname, heldere uitleg, veel oefenen maar ook tijd om op te laden. Ik vertrek altijd vanuit de vragen en concrete voorbeelden van de deelnemers uit de praktijk en zorg ervoor dat ze aan het einde van de training met de eerste oplossende stappen aan de slag kunnen.”

  Mascha heeft haar achtergrond in de zakelijke dienstverlening, o.a. als leidinggevende en later als trainer. In 2006 besloot ze om als zelfstandig trainer verder te gaan en geeft ze trainingen voor VvAA opleidingen & teamcoaching. Ze begrijpt als geen ander waar cursisten in de zorgorganisaties van vandaag tegen aanlopen en op welke manier zij kunnen worden uitgedaagd.

  Haar kracht ligt in het op zeer pragmatische en enthousiaste wijze trainen van mensen. Zij verzorgt o.a. de trainingen Time- en stressmanagement en Tijdbesparend vergaderen.