Time- en stressmanagement

Tijd is een belangrijke factor binnen de praktijk van de hedendaagse zorgprofessional. Gebrek aan tijd bepaalt mede de kwaliteit van het werk en is veelal de oorzaak van stress.

Het is alsof u nooit voldoende tijd of ruimte hebt. De redenen hiervoor zijn talrijk, waarbij het allereerst belangrijk is om eens kritisch naar uw eigen tijdsbesteding te kijken. Waaraan besteedt u de 168 uur die iedere week tot uw beschikking staan?

Wat zijn de oorzaken van de stress en hoe kunt u daar verandering in brengen?

Inhoud
De cursus wordt opgebouwd rond de timemanagement- en stressveroorzakende vraagstukken die u zelf inbrengt. Tips en adviezen met betrekking tot ‘het sturen van uw tijd’, worden zó gegeven dat u er direct mee aan de slag kunt. Onder meer de volgende zaken komen aan bod:

 • Wat zijn de tijdsverspillers in uw werk?
 • Prioriteiten stellen
 • Tijd vrijmaken is keuzes maken
 • Hoe voert u uw werk uit, van telefoongesprek tot vergadering?

Tijdens dagdeel 1 werkt u aan bewustwording over de mechanismes in uw denken en doen die uw tijdsbeleving bepalen en worden vele tips en adviezen gegeven. In dagdeel 2 oefent u deze met een acteur. Na afloop formuleert u uw voornemens voor de praktijk, die tijdens terugkomdagdeel 3 worden besproken. De problemen worden besproken, tips worden verstrekt en de onderwerpen worden waar nodig verdiept.

Doel / resultaat
In de cursus Time- en stressmanagement leert u te sturen met de tijd, in plaats van dat de tijd ú stuurt.

In opdracht
Wij kunnen deze opleiding voor uw organisatie of samenwerkingsverband ook op maat aanbieden.

VvAA Opleidingen & Teamcoaching
Deze training wordt door de Academie in samenwerking met VvAA Opleidingen & Teamcoaching georganiseerd.

 

 • Mascha Gibbs-de Ridder

  Mascha Gibbs-de Ridder

  “In mijn ogen worden trainingsdoelstellingen bereikt door het creëren van een veilig klimaat, interactieve deelname, heldere uitleg, veel oefenen maar ook tijd om op te laden. Ik vertrek altijd vanuit de vragen en concrete voorbeelden van de deelnemers uit de praktijk en zorg ervoor dat ze aan het einde van de training met de eerste oplossende stappen aan de slag kunnen.”

  Mascha heeft haar achtergrond in de zakelijke dienstverlening, o.a. als leidinggevende en later als trainer. In 2006 besloot ze om als zelfstandig trainer verder te gaan en geeft ze trainingen voor VvAA opleidingen & teamcoaching. Ze begrijpt als geen ander waar cursisten in de zorgorganisaties van vandaag tegen aanlopen en op welke manier zij kunnen worden uitgedaagd.

  Haar kracht ligt in het op zeer pragmatische en enthousiaste wijze trainen van mensen. Zij verzorgt o.a. de trainingen Time- en stressmanagement en Tijdbesparend vergaderen.

 • menno“De eendaagse cursus ‘Time- en stressmanagement’ heb ik als zeer prettig en zinvol ervaren. Ik ben al vaker bij cursussen geweest, maar deze behoort wat mij betreft qua rendement echt bij de top.”

  Menno Braakman, orthopedisch chirurg