Training gespreksleiders IFMS

Alle ziekenhuizen hebben sinds 2008 wel enig systeem voor evaluatie van het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS) ingevoerd. Vanaf 2009 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de deelname eraan opgenomen in de basisset kwaliteitsindicatoren (bladzijde 156-160). De Federatie Medisch Specialisten ziet IFMS-gesprekken als een belangrijk hulpmiddel voor het optimaal functioneren van medisch specialisten. De scholing van de Academie is geënt op diverse voor IFMS gebruikte methodieken. Sinds 2009 heeft de Academie tientallen trainingen van IFMS-gespreksleiders verzorgd in een groot aantal ziekenhuizen. De trainingen worden uitsluitend incompany aangeboden.

Inhoud basistraining IFMS
Deze tweedaagse training biedt een combinatie van theorie en praktijk, met de nadruk op zelf oefenen. Daarom wordt veel gewerkt in kleine groepen onder begeleiding van ervaren trainers. De ontwikkeling van IFMS en de filosofie daarachter worden uitgelegd, evenals de methodiek en het instrumentarium. Tevens worden de verschillende varianten van de gespreksvoering toegelicht en geoefend. De deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus met achtergrondinformatie en instrumenten.

Na de training kan de cursist:

 • zelf evaluaties opstellen, lezen en begrijpen
 • analyses uitvoeren van de verkregen gegevens uit de 360 graden feedback
 • een agenda opstellen voor een evaluatiegesprek
 • zelfstandig een evaluatietraject opzetten en uitvoeren
 • onderscheid maken tussen directieve, consultatieve, ondersteunende en spiegelende gesprekken
 • gesprekken voeren op basis van terugkoppeling/spiegeling
 • een gesprek als auditor ook voor eigen verbetering gebruiken.

Varianten op de basistraining
Afhankelijk van de ervaring van de deelnemers en de specifieke leerbehoeften kan scholing op maat worden geboden. De omvang van de scholing kan variëren van één tot drie dagdelen. Daarnaast is het ook mogelijk om als gespreksleider een aantal begeleide intervisiegesprekken te voeren.

Voorbeelden van programmavarianten:
AMS – Programma basistraining
AMS – Programma combinatietraining
AMS – Programma gecomprimeerde training
AMS – Programma opfristraining

Organisatie
De IFMS-trainingen van de Academie worden sinds de start in 2009 verzorgd door Ko van de Klundert in samenwerking met een team van vaste co-trainers. Sinds enige jaren wordt ook de complete organisatie van de trainingen verzorgd vanuit zijn eigen bureau, Eduko. Eduko en de Academie zijn vaste samenwerkingspartners voor de uitvoering van de namens en door de Academie verzorgde IFMS-trainingen op basis van de MSF-methodiek. Voor meer informatie en het maken van nadere afspraken kunt u contact opnemen met de Academie.

 • Ko van de Klundert

  Ko van de Klundert

  Studeerde en werkte in Groningen, onder andere in het Academisch ziekenhuis Groningen. Vertrok in 1989 naar de Ziekenhuizen Noord-Limburg (nu VieCuri) en in 1995 naar het Medisch Centrum Alkmaar. Sedert juni 2000 werkzaam bij de Orde van Medisch Specialisten, en tussendoor nog 5 jaar deeltijds in het Gemini ziekenhuis te Den Helder.

  Was senioradviseur bij de Orde van Medisch Specialisten, voornamelijk focus op de evaluatie van het Individueel Functioneren van Medisch Specialisten (IFMS). Trainer en coördinator bij de Academie voor Medisch Specialisten.

  Daarnaast nog wat bestuurlijke en toezichthoudende maatschappelijke functies (scholen, theaterwerkplaats, scouting, Jantje Beton). Momenteel eigenaar van Eduko, een bureau voor educatie en kwaliteitsontwikkeling voor professionals in de zorg.