Training Substitutie van zorg

Bent u klaar voor de nieuwe samenwerking bij substitutie van zorg?

In toenemende mate wordt er door medisch specialisten en huisartsen samengewerkt om de zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Deze zogenaamde substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn is onvermijdelijk gezien de toenemende vraag en relatief krimpende middelen. Landelijk worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van budget onder de voorwaarde van lokale afspraken tussen zorgverzekeraar, huisartsen en ziekenhuis/medisch specialisten.
De ervaring leert dat substitutie van zorg succesvol is als medisch specialisten en huisartsen elkaar versterken. Zorginhoudelijke afspraken liggen aan de basis. Substitutie komt niet tot stand zonder goede samenwerking, én de juiste financiële randvoorwaarden zijn nodig.

Zelf aan de slag met substitutie

Om u op een goede manier voor te bereiden op het zelf aan de slag gaan met substitutie bieden de Academie voor Medisch Specialisten (met een breed netwerk onder de medisch specialisten) en het Jan van Es Instituut (met een breed netwerk onder de huisartsorganisaties) samen een tweedaagse training ‘Substitutie van zorg’ aan.

 

 • In deze training leert u de belangen van de diverse stakeholders kennen, krijgt u inzicht in succes- en faalfactoren van substitutie en gaan we in op het regelen van governance. Praktijkervaringen uit reeds gerealiseerde projecten op dit gebied worden uitgebreid behandeld, en er wordt aandacht besteed aan het schrijven van een businesscase.
  Met gastsprekers uit de wereld van brancheverenigingen, wetenschap en praktijk, aangevuld met eigen praktijkcases, krijgt u voldoende bagage om substitutie in te kunnen zetten.

  De eerste cursusdag staat voornamelijk in het teken van de theorie. Aan de hand van de Handreiking Substitutie van de FMS wordt achtereenvolgens ingegaan op definities en algemene randvoorwaarden voor substitutie. Daarna volgen ervaringen uit eerdere projecten met de ketenzorg en wordt ingegaan op de vakinhoudelijke onderbouwing van substitutie van zorg.

  Dag twee wordt gestart met de succes- en faalfactoren die van invloed zijn op het slagen van substitutieprojecten, gevolgd door bespreking van twee substitutieprojecten uit de praktijk. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt het maken van een businesscase toegelicht. Afgesloten wordt met een discussie over welke zorginhoudelijke thema’s zich lenen voor substitutie.

  Doelgroep
  Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we reeds tijdens de training de samenwerking tussen huisartsen en specialisten ondersteunen door de training aan te bieden aan beide groepen professionals. Het spreekt voor zich dat u nog meer rendement uit de training haalt als u zich inschrijft samen met een specialist of huisarts met wie u substitutie van zorg wilt realiseren. We streven naar een evenwichtige samenstelling van huisartsen en specialisten in de trainingsgroep.

 • Prijs
  leden FMS én VvAA: € 1.290,-
  niet-leden: € 1.345,-

  Voor huisartsen die lid zijn van VvAA geldt de kortingsprijs voor medisch specialisten.

  Duur
  twee dagen

  Aantal deelnemers
  12 tot 16

  Accreditatie
  in aanvraag (ABAN)

  Cursuscoördinatie
  Julia Rog

  E julia.rog@academiems.nl
  T 030 – 247 43 96
  dinsdag t/m vrijdag

  Data, tijden en locatie

 • De eerste cursusdag wordt begeleid door Jaap Doets, de tweede door Dite Husselman.

   

  Jaap Doets

  Jaap Doets

  Jaap Doets is werkzaam als senior consultant bij VvAA. Hij heeft veel ervaring met advisering en begeleiding van maatschappen, vakgroepen en medische staven bij de inrichting van hun organisatie, de bedrijfsvoering en het opzetten van zorgondernemingen. Hij is al sinds de jaren negentig als docent verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten en haar voorloper, de Stichting Managementscholing Medisch Specialisten. Jaap is arts en is voor zijn functie bij VvAA werkzaam geweest in de directe patientenzorg (o.a. als SEH-arts) en bij het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, de KNMG en Nefarma.

  dite husselman substitutieDite Husselman

  Dite Husselman (Husselman Advies) heeft bij diverse organisaties ruime ervaring opgedaan in governance en bestuurlijke vraagstukken en is binnen het Jan van Es Instituut werkzaam als strategisch adviseur.