Vaardigheidstrainingen

De Academie organiseert jaarlijks een groot aantal workshops en vaardigheidstrainingen in opdracht van zorginstellingen, medische staven of vakgroepen en maatschappen. Het betreft in de regel een variant op de cursussen in open inschrijving.

Inhoud
De trainingen kunnen betrekking hebben op de volgende vaardigheden. In een aantal gevallen kunt u een beeld krijgen van de inhoud, door te klikken op het betreffende onderwerp. U wordt dan doorgeleid naar de informatie over de cursus over dit onderwerp in open inschrijving.

Organisatie
Inhoud en omvang kunnen in overleg bepaald worden. De omvang kan variëren van één tot zeven dagdelen. De opzet is flexibel: ochtend, middag, avond, na werktijd, in blokken of gespreid. Bij deze scholing is het wenselijk in kleinere groepen te werken van maximaal tien tot twaalf deelnemers, opdat voldoende kan worden geoefend. Bij een aantal onderdelen wordt een trainingsacteur ingezet. Bij deze scholing wordt nauw samengewerkt met VvAA Opleidingen & Teamcoaching.