Visitatietraining

Goed visiteren is een kunst en een kunde. In samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten biedt de Academie voor Medisch Specialisten visitatietrainingen voor (nieuwe) leden van visitatiecommissies. De Federatie werkt in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen aan een vernieuwing van de visitaties.

Hoe krijg ik zoveel mogelijk informatie van de maatschap en van de andere gesprekspartners?”

“Welke rol heb ik als visitator: vooral adviseur of vooral beoordelaar?”
“Wat levert een visitatie op voor de maatschap?”
“Hoe zorgen we ervoor dat de maatschapsleden iets doen met de adviezen die we geven?”
“Wat gebeurt er als de maatschap alle adviezen in de wind slaat?”
“Welke rol hebben de Raad van Bestuur en de medische staf bij de visitaties?”

Inhoud
De training duurt één dag. In de ochtend bespreken we modellen en methodieken die worden gehanteerd en ’s middags oefenen we met gesprekstechnieken en simulaties. De training is bedoeld voor wetenschappelijke verenigingen die nieuwe leden van visitatiecommissies of hele commissies willen laten trainen. Er wordt nauw aangesloten bij het eigen visitatiemodel en het eigen instrumentarium van de betreffende vereniging.

Docenten
Drs. Jan Fossen, adviseur en trainer Dokteranders
Drs. Annemarie Hagemeijer, Kennisinstituut van Medisch Specialisten

Aanvragen
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Academie.