Sinds 2016 kunnen medisch specialisten in dienstverband zich organiseren in een VMSD. Dit biedt hen de mogelijkheid om meer grip te hebben op hun werk en meer invloed uit te oefenen bij strategische besluiten in het ziekenhuis. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD zijn onlangs een project gestart om de VMSD’s te ondersteunen: ‘Medisch specialist in dienstverband georganiseerd aan zet’.

Bij de kick-off van dit project op 4 juli jl. werd een bijbehorende tweedaagse training aangekondigd, ‘U én uw VMSD in positie’. Deze compacte training biedt u zowel kennis als vaardigheden om u sterker te positioneren in het bestuurlijke krachtenveld van het ziekenhuis.

Nieuwe data zomer 2018

De twee cursusdagen van de eerste editie zijn gepland op 22 januari en 5 februari 2018; deze is echter vlot volgeboekt. Momenteel zijn we druk bezig met het plannen van nieuwe data voor de zomervakantie en daarna.

Meer informatie en direct inschrijven voor de wachtlijst

Nieuwsbericht Federatie Medisch Specialisten