Op 15 januari jongstleden werd de eerste Talentenklas voor talentvolle aios afgesloten. Alle deelnemers presenteerden een managementproject dat ze hebben uitgevoerd gedurende het jaar dat de Talentenklas liep.

De oogst was indrukwekkend: 24 interessante verbeterprojecten, variërend van de invoering van een checklist voor controle op nabloeding tot een verkenning van strategische samenwerking tussen laboratoria. En 24 talenten, die ‘doctor in the lead’ straks kunnen gaan waarmaken! Allen gefeliciteerd!

 

Eerste TK alumni