De Federatie van Medisch Specialisten, een van de drie oprichters van De Academie, heeft onderzocht hoe de nazorg is tijdens de coronacrisis voor zorgprofessionals. Eén van de conclusies van het webinar is dat er geen draaiboek is voor nazorg. Wat voor het ene ziekenhuis werkt, hoeft voor het andere ziekenhuis niet te werken.

In diverse ziekenhuizen zijn medisch specialisten vaak binnen het reguliere systeem al opgeleid om nazorg te kunnen bieden aan collega’s bij extreme gebeurtenissen’, zegt Ralph So, intensivist en voorzitter van het landelijk Netwerk Medisch Specialisten Patiëntveiligheid. Het is volgens So dus niet nodig om een nieuw systeem op te zetten, vaak is het uitbreiden van bestaande systemen voldoende. ‘De speciaal opgeleide artsen voor peer-to-peer support gaan in meerdere ziekenhuizen nu actief medisch specialisten benaderen om hun collega’s te polsen. Hoe gaat het met eenieder? Medisch specialisten hebben deze actieve benadering nodig. Zij maken uit zichzelf vaak geen gebruik van faciliteiten die er zijn.’ Een ander voorbeeld van peer-to-peer is het buddy- systeem van Defensie. In dit systeem heb je iedere dienst een buddy die jou in de gaten houdt, en iemand waarop jij let. Zo houd je in deze tijden zorg voor elkaar en kun je elkaar helpen als het even niet goed gaat.

‘Ik zie het als een soort menukaart. Daar kies je uit wat het beste bij jouw afdeling, organisatie of bij de individuele medisch specialist past op dat moment. In deze bijeenkomst hebben we ideeën gedeeld over wat er mogelijk is en wat we dus op die menukaart kunnen zetten. De leden van het netwerk kunnen hiermee verder om te kijken wat in hun eigen ziekenhuis het beste werkt. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld cultuur op een afdeling.’