Het doel van coaching is het verbeteren van prestaties en het bevorderen van voldoening in het werk – twee zaken die nauw met elkaar verbonden zijn. Dat te bereiken vraagt inspanning en een sparring partner met verstand van zaken. Zoals het in de sport vaak een meerwaarde heeft als de coach zelf actief atleet is geweest, zo geldt dat ook op andere gebieden. In de medische wereld neemt de belangstelling voor coaching toe. Het is een snelle en doeltreffende manier om problemen aan te pakken en vaardigheden te oefenen, in een programma dat geheel is toegesneden op uw individuele behoefte.

Met wat voor vragen komen collega’s zoal? Collega A. is 45 jaar en sinds kort afdelingshoofd. Hij vraagt ondersteuning bij de invulling van zijn nieuwe rol en blijkt geholpen met het vergroten van zijn vaardigheden op het gebied van management en conflicthantering. Collega C. is 42 jaar en weet voor zichzelf even niet hoe het verder moet met haar carrière, zij zoekt een plek om rustig na te denken over de verdere invulling van haar loopbaan. Collega B. is een vrouw van 32 jaar, die net haar eerste kind heeft gekregen en in opleiding is tot snijdend specialist. Haar coachingsvraag gaat over het beter leren combineren van werk en privé. Zomaar wat voorbeelden van coachingsvragen. Enerzijds gaat het om reflectie en het verkrijgen van inzicht, anderzijds om gerichte actie. Stel, u zit zelf met een werkgerelateerd probleem of u bent er in een IFMS-traject achter gekomen dat u een bepaalde vaardigheid verder wilt ontwikkelen. Waar vindt u dan een goede coach? Op de site van de Academie voor Medisch Specialisten kunt u coaches vinden die aantoonbaar ervaring hebben in de medische wereld, deels als arts en/of bestuurder, deels vanuit andere professies. Eenmaal per maand verschijnt op de site een column, geschreven door een van deze coaches. Zo krijgt u een beter beeld van wat coaching is en wat u er aan kunt hebben.

Elke coach heeft zo zijn of haar eigen aanpak of expertise. Ik werk vanuit mijn achtergrond van psychiater/psychotherapeut, mediator en leidinggevende. Naast individuele coachings doe ik ook veel begeleidingen van maatschappen en vakgroepen. Dat varieert van het voorzitten van de jaarlijkse heidedag tot het begeleiden van groepsgesprekken of het bemiddelen bij een conflict. Verder begeleid ik intervisiegroepen, onder andere bij Management voor Medici, en geef ik cursussen en trainingen over onderhandelen, communicatie, samenwerken, en basale management-vaardigheden.

Dus, zoekt u een coach, bel of mail met de coaches van de Academie voor Medisch Specialisten voor overleg. Zij kunnen u helpen de juiste coach voor ú te vinden.

 

Ineke Booij, arts. Voorheen psychiater, voorzitter van de coaches verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten.