In opdracht

De meeste cursussen uit het open aanbod kunnen ook in opdracht verzorgd worden voor een ziekenhuis of wetenschappelijke vereniging, eventueel in aangepaste vorm. Wij denken hierover graag met u mee om te komen tot een onderwijsvoorstel op maat.

Opdrachtgevers
De opdrachten komen van ziekenhuizen, medische staven, maatschappen of vakgroepen, wetenschappelijke verenigingen en aiosverenigingen: zie ons overzicht van opdrachtgevers. De opdrachten variëren van een middag vergadertechniek tot een compleet Management Development programma. Een aantal cursussen vindt u volledig uitgewerkt op deze site. Andere worden in overleg met opdrachtgevers samengesteld. Alle cursussen kunnen aan uw specifieke wensen worden aangepast.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen kunnen wij u bieden.

Kwaliteitszorg:

  • diverse varianten van een incompany IFMS-training voor gespreksleiders in het kader van de invoering van Individueel Functioneren Medisch Specialisten
  • een visitatietraining van één dag voor leden van visitatiecommissies
  • mediationtraining voor leden van een bemiddelingscommissie van een wetenschappelijke vereniging
  • een cursus zorgpaden voor medisch specialisten om zorgprocessen op een praktische en eenvoudige manier soepeler te laten verlopen
  • cursussen rondom communicatie met patiënten, complicatieregistratie, samenwerking in het kader van het preoperatief traject, e.d.
  • Het is mogelijk om een workshop over mindfulness te laten verzorgen binnen uw organisatie. De vergoeding hiervoor wordt overeengekomen in onderlinge afstemming.

Medisch management:

  • incompany cursussen voor medisch managers in algemene ziekenhuizen, UMC’s en GGZ-instellingen, variërend van twee tot twintig dagdelen
  • begeleiding van intervisie van afdelingshoofden in UMC’s, medisch managers in algemene ziekenhuizen of GGZ-instellingen of IFMS-gespreksleiders
  • korte cursussen voor maatschappen, vakgroepen en stafbesturen over het management van de maatschap, vergadertechniek, jaarrekening lezen, onderlinge samenwerking, beleidsontwikkeling, functioneren medische staf, e.d.
  • een cursus duaal leiderschap voor duo’s, waarin duo’s, bestaande uit een medisch manager en een bedrijfskundig manager, samen werken aan het verbeteren van hun gezamenlijk leiding geven

Uw wensen
Heeft u zelf een idee of een specifieke wens? Bel of mail ons gerust: Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden om op maat uw trainingsbehoefte invulling te geven.