Ervaringen cursisten

miriam lootsMiriam Loots, dermatoloog, medisch manager en plaatsvervangend opleider in het Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam, volgde de incompanyleergang ‘Leiderschapsontwikkeling’.

“In de periode dat ik het management overnam heb ik samen met de medisch manager van de andere locatie (we zijn een fusieziekenhuis) de training gedaan. Een goede gelegenheid om elkaar en de collega’s van andere vakgebieden te leren kennen.

De incompanyleergang was goed verzorgd en begon met de bedrijfsvoering in het eigen ziekenhuis.

Verder was de cursus onder andere gericht op persoonlijk leiderschap. Welke kenmerken heb je? Doe je meer dingen solo of ben je vooral gericht op draagvlak? Een test liet zien wat voor manager je zelf bent, waardoor je je meer bewust wordt van je eigen aanpak en kwaliteiten. Verder aan bod kwamen onder andere leidinggeven aan veranderingen, onderhandelen, werken vanuit je kernkracht, samenwerken en communicatie. In leerzame rollenspellen kon je concrete situaties oefenen met twee hele goede acteurs. Hoe spreek je iemand aan op z’n functioneren? Hoe kom je tot een goede besluitvorming bij verschillende zienswijzen?

Kortom, een breed spectrum van managementzaken passeerde de revue waar ik beslist wat aan heb gehad.”

Miriam Loots
dermatoloog en medisch manager


bart van wijckBart van Wijck, anesthesioloog/pijnspecialist en vice-voorzitter van het stafconvent van het UMC Utrecht, volgde de incompanycursus stafconvent UMCU.

“Als stafconvent van het UMC Utrecht hebben wij de Academie gevraagd een cursus te verzorgen, toegesneden op academisch medisch specialisten. Zo af en toe moet je je eigen functioneren kritisch reflecteren.

Wat zij initiëren is het bespreken van de actuele problematiek die in het ziekenhuis leeft en kijken hoe onze rol als stafconvent daarin is. Dit gebeurt op een intervisieachtige manier waardoor je heel veel interactie krijgt en zodoende voortschrijdend inzicht. De cursusleiders stelden de vragen en de oplossingen kwamen uit onszelf.

We deden dat in twee groepen van zo’n tien man, die elk apart ongeveer hetzelfde bespraken. Het eindigde in een plenaire sessie om beide visies te delen. Heel opvallend was hoe de twee groepen onafhankelijk van elkaar tot vrijwel dezelfde oplossingen kwamen. Dit geeft aan dat de interactie tussen de twee docenten heel goed is.

Kortom, ik vond hun aanpak prettig. Ze zijn deskundig, houden het overzicht en hebben voor ogen waar het naar toe moet gaan. Met zachte signalen leiden ze ons daar naar toe.”

Bart van Wijck
anesthesioloog/pijnspecialist en vice-voorzitter van het stafconvent van het UMC Utrecht


Visitatietraining – incompany

Frank van Oosterhout maakt deel uit van de maatschap van orthopeden van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Hij volgde de ‘Visitatietraining NOV’:

frank“Onze beroepsvereniging stelt zich op het standpunt dat ieder lid dat visitaties doet, ook een visitatietraining moet hebben gedaan. Het was voor mij niet de eerste keer dat ik hieraan deelnam, toch kijk ik heel positief op de dag terug.

De ochtend bestond uit theorie. Algemeen werd de stof over de verankering van de kwaliteitsvisitatie in het gehele kwaliteitsmodel als leerzaam en nuttig ervaren. Interessant was ook de diepere betekenis van de instrumenten die je bij kwaliteitsvisitatie kunt gebruiken, zoals de Quick Scan en de KISZ-vragenlijst. Verder waren er flinke discussies met verschil in opvatting, maar dat was beslist verrijkend.

’s Middags volgde het praktijkgedeelte. In een gesprekstraining kreeg je een rol toebedeeld en werd je in gespreksituaties gebracht waarop je werd beoordeeld. Je observeert ook elkaar en dat is tegelijkertijd een heel aardige manier om je collega’s beter te leren kennen.

Al met al vond ik het knap dat het een docent lukt een groep van negen orthopeden een hele dag te boeien.”


Specialisten in Communicatie – incompany

Thomas van Bemmel, internist-vasculair geneeskundige in het Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, volgde de incompany-training ‘Specialisten in Communicatie’. Hij vertelt over de sessie ‘Consult in Beeld’.

thomas“Mijn spreekuur liep nog al eens uit. Niet lang, maar net voldoende dat het vervelend was. Gedeeltelijk was dat te wijten aan mijn manier van communiceren met de patiënt. Om hier inzicht in te krijgen werd bij mij en de andere deelnemers een polikliniekspreekuur op video opgenomen. Bij het terugzien kwam naar voren hoe je het consult  beter kunt structureren, je boodschap in een andere volgorde kunt brengen of waar je meer je mond moet houden. Het klinkt basaal, maar in het voeren van gesprekken heeft toch ieder zijn eigen valkuil. Het was dan ook heel leerzaam om te zien waar het bij anderen – allemaal geroutineerde collega’s – misging. Tijdens de cursus stelde iedereen zich kwetsbaar op, daarom was het absoluut niet bedreigend.

Vooraf had ik al bewust over dit onderwerp nagedacht. Een terugkoppeling van iemand die er professioneel mee bezig is, ideeën bevestigt en nog wat tools aanreikt, heeft zeker een meerwaarde.”