Als medisch professional wilt u slagvaardig zijn in het snel veranderende zorglandschap. Hoe werkt u samen met de vele partijen met uiteenlopende belangen? Hoe zorgt u ervoor dat u en uw praktijk goed inspeelt op de vernieuwingen in de zorg? Hoe zorgt u dat u een hecht en geolied team leidt of daar onderdeel van bent? De eenmalige mini-master ‘Leiderschap in de zorg’ biedt antwoord op vragen die u helpen bij het waarmaken van uw eigen ambitie voor de gezondheidszorg.

Is er een probleem met leiderschap?
Het begrip leiderschap is blijvend actueel. In het eerste internationale nummer van ICT & Health poneerde Simon Sinek (onder andere bekend van de TED-talk ‘Start with why’) een prikkelende stelling over leiderschap in de zorg:

Helaas vind je in ziekenhuizen de slechtste voorbeelden van leiderschap. Het klinkt misschien vreemd, maar teveel ziekenhuisbestuurders denken alleen aan de patiënt. Dat is verkeerd. Ze moeten zich in eerste instantie bezig houden met hun werknemers, de dokters en verpleegkundigen. Dát is hun managementtaak. Zo moeten de dokters en verpleegkundigen zich op hun beurt concentreren op de patiënt.

Behoud van draagkracht
Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis en bijzonder hoogleraar Medisch Management en Leiderschap, onderschrijft de stelling van Sinek. Ze roept zorgbestuurders op om de voorwaarden te scheppen waarmee de draagkracht van ‘de handen aan het bed’ kan worden behouden. Ondersteuning van zorgprofessionals bij het vinden en consolideren van een goede persoonlijke balans komt direct de patiënt ten goede. Dit begint bij het creëren van rust op de werkvloer, er achter komen wat echt nodig is, zonder te blijven steken in formele managementactiviteiten die de kern van het probleem niet raken, zoals we zagen in de Franse documentaire Burning out.

Hilders: “In de huidige gezondheidszorg die onder druk staat is een veilige en flexibele organisatie essentieel: werkomstandigheden waarin geen sprake is van een afrekencultuur, en waar iedereen zichzelf kan zijn en ruimte heeft om eigen inzichten te delen en bespreekbaar te maken. Medewerkers voelen zich vrij om aan te geven wanneer het teveel is. De organisatie ondersteunt individualiteit en benut talenten. Op alle niveaus vergt dit in eerste instantie persoonlijk leiderschap: ieders bewustwording van zijn eigen drijfveren en daaruit voortvloeiende keuzes. Leiderschap is dan ook van iedereen en niet behorend bij een specifieke functie.”

De moderne zorgprofessional, praktijkhouder of zorgondernemer is zich dus continu bewust van zijn persoonlijke bijdrage aan de ontwikkelingen in de zorg. Een succesvol leider is zich bewust van zijn manier van leidinggeven. Aan zichzelf, aan een team of aan allerlei groepen tegelijkertijd. Wat komt er allemaal bij kijken om de juiste koers uit te zetten en collega’s te motiveren? Hoe blijf je overeind als er zoveel van je wordt geëist?

Start nu met persoonlijk leiderschap
De mini-master ‘Leiderschap in de zorg’ biedt zorgbestuurders en medisch professionals een unieke kans om samen kennis te maken met diverse aspecten van leiderschap. Op de eerste dag neemt Ben Tiggelaar u in vogelvlucht mee langs de beste leiderschapsinzichten. Bovendien heeft u de kans om uw eigen leiderschapsvraag rechtstreeks te stellen aan Simon Sinek, die live vanuit de VS een gastcollege zal geven. Op de tweede dag gaat u met zorgcollega’s verder de diepte in onder leiding van Carina Hilders, bijgestaan door diverse sprekers. Zo wordt er bijvoorbeeld uitgebreid stilgestaan bij duaal leiderschap in de praktijk. U krijgt bij alle onderwerpen praktische handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Tot slot een tip: volg deze mini-master met uw hele team. Samen meedoen maakt het toepassen van de inzichten veel gemakkelijker, en het effect van het programma dus veel groter.

(Met dank aan Annette van Ginkel – senior communicatieadviseur VvAA)