‘Besturen is iets anders dan managen’, dat is één van de lessen die aan bod kwamen tijdens de ‘Masterclass VMSD’ op 18 november in Utrecht. Meer dan 50 medisch specialisten in dienstverband die betrokken zijn bij de Vereniging Medisch Specialisten Dienstverband (VMSD) kregen handvatten om zich beter te positioneren in het ziekenhuis. De masterclass werd georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten en de LAD, voorzitter Christiaan Keijzer van de LAD was dagvoorzitter.

Robert Sie, voorzitter van de Raad Beroepsbelangen bij de Federatie, benadrukte dat besturen betekent dat je als VMSD meedenkt met de raad van bestuur over bedrijfseconomische zaken. Dit betekent dat je je moet verdiepen in een andere wereld, anders bepaalt de raad van bestuur de randvoorwaarden waarbinnen medisch specialisten werken. Sie: ‘Wil je als medisch specialist verantwoordelijkheid nemen en zelf aan de knoppen draaien, dan zul je aan tafel moeten gaan zitten bij de raad van bestuur en weten waar je het over hebt. Dit kost tijd, maar levert heel veel op’.

AMS en financieel inzicht
De deelnemers aan de masterclass namen ook deel aan een sessie over de ins- en outs van de AMS. In de AMS ligt het fundament voor de VMSD’s, maar medisch specialisten moeten het zélf doen. Dat was ook de boodschap in de sessie over financieel inzicht. Als je invloed wilt uitoefenen op het strategisch ziekenhuisbeleid, dan moet je op z’n minst de jaarrekening begrijpen. Daarnaast is het van belang dat VMSD’s input geven voor de gesprekken met de zorgverzekeraars, en dat ze de afspraken die gemaakt worden, monitoren. Een VMSD kan daar een regierol in nemen.

Onderhandelen
Hoe je concreet het gesprek met de raad van bestuur aangaat, kwam aan de orde in de sessie ‘onderhandelen’. Remco Heukels en Wout Raadgers van de VvAA gaven een training namens de Academie voor Medisch Specialisten. Zij oefenden samen met de deelnemers deze gesprekken tijdens een interactieve workshop. Ook hier blijkt dat goede voorbereiding het sleutelwoord is. En het besef dat er natuurlijk tegenstrijdige belangen zijn, maar dat de raad van bestuur niet zonder medisch specialisten kan, en vice versa.

De masterclass werd zeer goed gewaardeerd, en er was veel belangstelling voor. De Federatie en de LAD zullen dan ook in 2016 een vervolg geven aan de masterclass voor VMSD’s.

Cursus Medische staf en ziekenhuismanagement
Voor degenen die de masterclass niet hebben kunnen bijwonen biedt de Academie de cursus Medische staf en ziekenhuismanagement aan.