Verbinding patiënt en zorgsector
Om de zorg in de toekomst hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden moeten medisch professionals meer managementfuncties binnen de zorg gaan bekleden. Dat betoogde prof. dr. Carina Hilders in haar oratie ‘Tijd voor Medisch Leiderschap’. Hilders aanvaardde op vrijdag 20 november 2015 de bijzondere leerstoel Medisch Management en Leiderschap aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, vanwege de Academie voor Medisch Specialisten.

Medisch professionals moeten zich steeds meer als verbinder op gaan stellen tussen de patiënt en de steeds complexere zorgomgeving. Om de gezondheidszorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en doelmatig te houden is er behoefte aan leiderschap, zodat het managementdomein en het medisch domein met elkaar worden verbonden, aldus Hilders in haar oratie.

Weinig waardering managementposities
Uit recent onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) naar de rol van de medisch manager blijkt dat er onder medische professionals vaak nog te weinig waardering is voor managementposities binnen de zorg. Daarnaast ontlenen medisch professionals in managementfuncties hun status vaak nog aan hun medische ervaring en competenties in plaats van managementcompetenties. Hilders pleit ervoor dat professionals in de zorg hun toegevoegde waarde voor de patiënt duidelijk moeten maken in posities binnen en buiten het ziekenhuis. Ook zal er meer tijd en financiële ruimte binnen medische opleidingen en onderwijs moeten worden gemaakt voor de ontwikkeling van managementcompetenties.