Wie aan de slag gaat als opleider van een medische vervolgopleiding krijgt te maken met een woud vanregels, taken, afkortingen en het opleidingsjargon. Om hierin een weg te vinden is een hele klus.

De eendaagse masterclass voor de startende opleider geeft inzicht in de belangrijkste kaders van de geneeskundige vervolgopleiding. U wordt meegenomen in regelgeving, opleidingsverplichtingen en een vertaalslag hiervan naar uw eigen opleidingspraktijk.

Wat leert u?
U krijgt om te beginnen een helder overzicht van de geldende wet- en regelgeving, en leert hoe u de regels toepast op praktische zaken in uw opleiding. De rol van de diverse betrokken partijen rondom medische vervolgopleidingen komt uitgebreid aan bod. Verder krijgt u inzicht in de rol en taken van de centrale opleidingscommissie (COC) en wat zij voor u als opleider kan betekenen.

Ervaringen van deelnemers
Deelnemers vonden het waardevol om wegwijs te worden gemaakt in de opbouw van regelgeving, terminologie en afkortingen van allerlei betrokken partijen. De vele praktische voorbeelden en tips uit de praktijk werden zeer op prijs gesteld.

“Ik heb inzicht gekregen in het doolhof van de aan de geneeskundige vervolgopleiding gerelateerde gremia.”

“De interactie met (plaatsvervangend) opleiders van andere specialismen maken de dag compleet.”