In het regeerakkoord is opgenomen dat MSB’s de komende twee jaar moeten verbeteren om een gedwongen dienstverband te voorkomen. Verbeteringen worden gevraagd op het gebied van passende zorg, bestuurbaarheid van het ziekenhuis en vermindering van productieprikkels. De Academie ontwikkelde in afstemming met de Federatie Medisch Specialisten een tweedaagse training om de kennis over deze thema’s te vergroten, bestuurlijke vaardigheden te verbeteren en van elkaar te leren.

In de tweedaagse training ‘Besturen van een MSB’ duiken de deelnemende MSB-bestuurders onder begeleiding van ervaren trainers in actuele uitdagingen voor MSB’s en MSB-bestuurders. Denk daarbij aan doorontwikkeling van verdien- en verdeelmodel, focus op juiste zorg op de juiste plek, verbetering van de interne samenhang en samenwerking binnen het MSB en optimalisatie van de bestuursstructuur. Ook wordt gewerkt aan verdere professionalisering in de rol als MSB-bestuurder door aandacht voor bestuurlijke vaardigheden. De training is ontwikkeld in afstemming met de Federatie. De training is geschikt voor zowel ervaren als startende MSB-bestuurders. 

Na afloop van de training krijgen deelnemers de mogelijkheid om in te schrijven voor drie online intervisiebijeenkomsten. In deze vervolgbijeenkomsten kunnen deelnemers elkaar treffen om met professionele begeleiding eigen casuïstiek in te brengen, input te krijgen en van elkaar te leren.

Meer informatie en inschrijven